Covid-19 Hệ thống tiêm chủng mới, chính sách quốc gia không xử lý thông tin cá nhân. Đăng ký thông tin bởi chính quyền địa phương

Covid-19 Hệ thống tiêm chủng mới, chính sách quốc gia không xử lý thông tin cá nhân. Đăng ký thông tin bởi chính quyền địa phương

ダウンロード - 2021-01-27T100909.265.jpg


Tại cuộc họp báo ngày 26, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Taro Kono giải thích rằng hệ thống mới sẽ được thiết lập để nắm bắt tình hình tiêm chủng vắc xin của virus Corona mới "Dữ liệu địa phương sẽ được tải lên hệ thống quốc gia." Từ giữa tháng 3, chính phủ sẽ bắt đầu gửi phiếu tiêm chủng cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện được ưu tiên tiêm chủng thông qua các thành phố trực thuộc trung ương. Trong hệ thống mới, mã số phiếu, số my number, thông tin tiêm chủng tại các cơ sở y tế,… sẽ được “liên kết”. Các thành phố và cơ sở y tế sẽ có thể nắm bắt tình hình tiêm chủng ngay lập tức bằng cách phối hợp với hệ thống mới.

Về việc xử lý thông tin cá nhân, ông Kono giải thích rằng "quốc gia sẽ không xử lý dữ liệu (thông tin cá nhân). Chính quyền mỗi địa phương sẽ quản lý chặt chẽ ". Trên hệ thống có thể nắm được các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ người tiêm chủng. Tuy nhiên, do những lo ngại từ quan điểm về quyền riêng tư, chính phủ đã chỉ ra rằng họ sẽ chỉ theo dõi tiến độ tổng thể, chẳng hạn như số lượng người được tiêm chủng.

Theo hệ thống mới, các thành phố, và tổ chức y tế bằng việc đăng ký thông tin sẽ có thể nắm được các đơn vị cá nhân như My Number ▽ Số phiếu tiêm chủng ▽ Cơ quan y tế tiêm chủng ▽ Ngày tiêm chủng ▽ Địa chỉ ▽ Loại vắc xin ▽ Số lần tiêm chủng, v.v. trong thời gian thực. Các thành phố sẽ biết ai đã được tiêm chủng khi nào và ở đâu, vì vậy họ sẽ sử dụng hệ thống đó để kêu gọi cho lần tiêm chủng thứ hai sau ba tuần từ lần tiêm chủng đầu tiên và cấp lại phiếu cho những người đã chuyển nhà đi.

Mặt khác, chính phủ có kế hoạch chỉ sử dụng hệ thống trong tình huống chung chẳng hạn như số lần tiêm chủng, để thông tin cá nhân không bị lộ. Mỗi thành phố cũng bị ngăn chặn truy cập dữ liệu của các thành phố khác ngoại trừ thông tin cần thiết như người chuyển đến.

Khi người dân đi tiêm chủng tại các cơ sở y tế, họ chỉ cần mang theo phiếu tiêm chủng gửi từ các thành phố trực thuộc trung ương, vì vậy họ không phải xuất trình thẻ My Number hoặc cung cấp thẻ My Number. Một ứng dụng mới sẽ được phát triển để cho phép các tổ chức y tế dễ dàng đăng ký thông tin tiêm chủng bằng cách đọc mã vạch và mã QR in trên phiếu bằng điện thoại thông minh của họ.

Trong tương lai, việc kêu gọi tiêm chủng liên quan đến dịch vụ hẹn trước và khả năng xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng trên điện thoại thông minh cá nhân cũng sẽ được xem xét.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • K10012829061_2101230133_2101230456_01_02.jpg
    K10012829061_2101230133_2101230456_01_02.jpg
    49.5 KB · Lượt xem: 35

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top