Xã hội Hơn 350.000 chữ ký kêu gọi hủy bỏ Thế vận hội Tokyo và Paralympic.

Xã hội Hơn 350.000 chữ ký kêu gọi hủy bỏ Thế vận hội Tokyo và Paralympic.

20210514-00000065-asahi-000-1-view.jpg


Với hơn 350.000 chữ ký kêu gọi hủy bỏ Thế vận hội và Paralympic Tokyo trong bối cảnh virus Corona mới đang lan rộng, một luật sư hành nghề nói trong một cuộc họp báo: “Rõ ràng là đại dịch vẫn chưa kết thúc. Đó không phải là một tình huống mà mọi người trên toàn thế giới có thể thực sự hoan nghênh và cần phải dừng lại. "
Ông Kenji Utsunomiya (74 tuổi), cựu Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Nhật Bản, đã bắt đầu hoạt động chiến dịch chữ ký trực tuyến kêu gọi hủy bỏ Thế vận hội Tokyo và Paralympic vào ngày 5 tháng này.

Tính đến ngày 14, hơn 350.000 chữ ký đã được thu thập từ cả Nhật Bản và nước ngoài.

20210506-00013020-bengocom-000-3-view.jpg


Ông Utsunomiya nói, "Rõ ràng là đại dịch vẫn chưa lắng xuống cả trong nước và trên toàn cầu. Mặc dù số lượng bệnh nhân nặng ở Tokyo ngày càng tăng trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các nguồn lực y tế quý giá vẫn phải được dành cho Thế vận hội. " Ông nói thêm, "Đó không phải là một tình huống mà mọi người trên thế giới có thể hoan nghênh từ tận đáy lòng của họ, nhưng sự kiện nên được dừng lại. Câu hỏi đặt ra là nên ưu tiên cuộc sống của mọi người hay một sự kiện được gọi là Thế vận hội ?"

Ngoài việc gửi yêu cầu hủy bỏ tới Tokyo trước cuộc họp báo, chữ ký đã được gửi tới IOC = Ủy ban Olympic Quốc tế và IPC = Ủy ban Paralympic Quốc tế qua email. Chữ ký cũng sẽ được đệ trình lên chính phủ và Ban tổ chức Thế vận hội trong tương lai.

Cũng có những chữ ký trực tuyến ủng hộ Thế vận hội Tokyo, cho rằng có thể thực hiện nếu các biện pháp lây nhiễm cần thiết được triển khai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top