Người Nhật Hơn 70% "không có kế hoạch đi liên hoan cuối năm / dự tiệc năm mới". Chính phủ kêu gọi lùi lại các bữa tiệc tụ họp ăn uống

Người Nhật Hơn 70% "không có kế hoạch đi liên hoan cuối năm / dự tiệc năm mới". Chính phủ kêu gọi lùi lại các bữa tiệc tụ họp ăn uống

Theo một cuộc khảo sát của văn phòng Nội các, hơn 70% người dân trả lời rằng họ không có kế hoạch đi dự liên hoan cuối năm hoặc tiệc năm mới do sự lây lan của virus corona mới.

Văn phòng Nội các đã khảo sát khoảng 10.000 người từ 15 tuổi trở lên để xem liệu có bất kỳ sự thay đổi nào trong ý thức và hành vi của mọi người trước và sau khi lây nhiễm corona mới hay không.

Theo cuộc khảo sát, 40% người được hỏi trả lời rằng họ không có kế hoạch đi dự tiệc liên hoan cuối năm hoặc tiệc năm mới mà họ tham dự hàng năm, và khi tổng hợp với những người trả lời rằng họ “không đi hàng năm” đã là 72%. Khoảng 12% số người được hỏi cho biết họ “có kế hoạch đi”. Mặt khác, khi tập trung vào sinh viên đại học và nghiên cứu sinh thì 22% trả lời rằng họ "dự định sẽ đi".

Chính phủ đang khuyến cáo người dân lùi lại các bữa tụ họp ăn uống như tiệc cuối năm và tiệc năm mới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. (ANN News)

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2020-12-28T181107.604.jpg
    ダウンロード - 2020-12-28T181107.604.jpg
    8 KB · Lượt xem: 1,651

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top