Xã hội Khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Số hộ gia đình nuôi con nhỏ lần đầu xuống dưới 10 triệu hộ, giảm hộ gia đình có hai con trở lên.

Xã hội Khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Số hộ gia đình nuôi con nhỏ lần đầu xuống dưới 10 triệu hộ, giảm hộ gia đình có hai con trở lên.

a49caeddb823a460146f25b0bce61fc3-e1661350843904-1024x576.jpg


Trong tất cả các hộ gia đình, có 18,3% hộ có con dưới 18 tuổi, lần đầu tiên giảm xuống dưới 20%. Vậy làm thế nào để Nhật Bản có thể duy trì sức sống của xã hội?

Theo Khảo sát cơ bản về điều kiện sống năm 2022 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản biên soạn, số hộ gia đình có trẻ dưới 18 tuổi là 9.917.000 hộ , lần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu hộ kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1986. Trong Ngoài ra, tỷ lệ hộ gia đình là 18,3%, lần đầu tiên giảm xuống dưới 20%, cho thấy tỷ lệ sinh giảm là điều không thể ngăn cản.

Về số con, 49,3% số người được hỏi cho biết gia đình có một con, chiếm gần một nửa tổng số. “hai con” là 38,0%, “ba con trở lên” là 12,7%. Nhìn vào diễn biến qua các thời kỳ, có thể thấy số lượng hộ gia đình "một con" có giảm nhẹ, nhưng "hai con" và "ba con trở lên" lại có mức giảm lớn.

"Khảo sát cuộc sống quốc gia" được bắt đầu vào năm 1986 với mục đích thu thập dữ liệu cơ bản cần thiết để lập kế hoạch và thiết kế quản lý y tế, lao động và phúc lợi của Nhật Bản . Các cuộc điều tra quy mô lớn được thực hiện ba năm một lần, và các cuộc điều tra đơn giản được thực hiện liên tục trong thời gian đó. Năm 2022 là cuộc khảo sát quy mô lớn lần thứ 13.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top