Covid-19 Kiểm tra chủng đột biến "càng nhiều càng tốt". Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura lo ngại về cảm giác khủng hoảng ở Miyagi và Osaka.

Covid-19 Kiểm tra chủng đột biến "càng nhiều càng tốt". Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura lo ngại về cảm giác khủng hoảng ở Miyagi và Osaka.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các vào ngày 26, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura cho biết "chúng tôi đang nhắm tới 40% (trong tổng thể)" xét nghiệm sàng lọc "để kiểm tra sự hiện diện của vi rút đột biến trong những người đã được xác nhận là bị nhiễm virus corona mới. Tôi muốn kiểm tra càng nhiều càng tốt, không chỉ 40%", ông nói.

Ông Tamura trích dẫn các tỉnh Miyagi và Osaka, nơi lây nhiễm bao gồm cả virus đột biến đang gia tăng nhanh chóng, và chỉ ra rằng "sự gia tăng là đáng chú ý và có cảm giác khủng hoảng." Sau đó, ông công bố chính sách yêu cầu chính quyền từng địa phương nâng cao nhận thức về các biện pháp đối với các nhà hàng và quan sát xung quanh.

 

Đính kèm

  • 20210325-00000127-jij-000-4-view.jpg
    20210325-00000127-jij-000-4-view.jpg
    25.6 KB · Lượt xem: 203

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top