Xã hội Lao động người nước ngoài, tại sao thời hạn lưu trú lại trở thành "vô thời hạn"?

Xã hội Lao động người nước ngoài, tại sao thời hạn lưu trú lại trở thành "vô thời hạn"?

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản đang thực sự điều chỉnh tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định" theo hướng loại bỏ thời hạn lưu trú. Dự kiến, đối tượng "loại 2", cho phép làm việc lâu dài và cùng đi với gia đình, sẽ được mở rộng từ 2 lĩnh vực hiện tại lên 13 lĩnh vực. Tại sao lại tiến hành mở rộng ? Những thách thức là gì ? Hãy cùng lý giải từ ba điểm.

ダウンロード - 2021-11-18T114121.438.jpg


(1) Kỹ năng đặc định là gì?

Các kỹ năng đặc định được giới thiệu vào năm 2019 trong bản sửa đổi của Luật quản lý xuất nhập cảnh và tị nạn sẽ cho phép tuyển dụng trong 14 ngành công nghiệp đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng, với điều kiện cá nhân phải vượt qua bài kiểm tra năng lực và bài kiểm tra tiếng Nhật. Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản tính đến cuối tháng 8, có khoảng 35.000 người đang làm việc theo diện kỹ năng đặc định, và ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống có số lượng lao động lớn nhất với khoảng 12.000 người.

Khoảng 80% trong tổng số người thuộc tư cách lưu trú kỹ năng đặc định là nhóm chuyển tiếp từ đào tạo thực tập sinh kỹ năng được thành lập với mục đích sử dụng các kỹ năng và kỹ thuật học được ở Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong nhiều trường hợp, những người gặp khó khăn trở lại Nhật Bản do sự lây lan của virus Corona mới vẫn có thể ở lại Nhật Bản ngay cả khi khóa đào tạo đã hoàn thành.

2) Tại sao lại tiến hành mở rộng?


Cho đến nay, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng họ sẽ "không áp dụng chính sách nhập cư" . Các kỹ năng đặc định dẫn đến định cư lâu dài và cùng đi với gia đình ban đầu được coi là một "sự thay đổi trong chính sách chấp nhận người nước ngoài." Tuy nhiên, 12 trong số 14 lĩnh vực của kỹ năng đặc định loại 1 được giới hạn trong thời hạn tối đa 5 năm. Chỉ có hai lĩnh vực, chẳng hạn như xây dựng, được nhắm cho đối tượng kỹ năng đặc định loại 2 mới có thể có việc làm lâu dài.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản dự kiến sẽ tiép nhận 345.000 người trong 5 năm, nhưng con số này thấp hơn rất nhiều do ảnh hưởng của Corona. Trong một thời gian, đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ từ các ngành để mở rộng các lĩnh vực đối tượng kỹ năng đặc định loại 2, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn nhân lực ổn định ở nước ngoài, và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản sẽ tăng số lượng ngành tiếp nhận để thu hút người nước ngoài.

Dịch vụ chăm sóc điều dưỡng dành cho đối tượng kỹ năng đặc định loại 1 đã có sẵn một hệ thống cho phép làm việc lâu dài với bằng cấp nhân viên chăm sóc được chứng nhận và chính sách của Nhật Bản sẽ không thêm ngành này vào kỹ năng đặc định loại 2.

(3) Những thách thức trong tương lai là gì ?

Khi số lượng người làm việc với các trình độ kỹ năng đặc định tăng lên, các nhóm hỗ trợ sẽ ngày càng nhận được nhiều tư vấn hơn liên quan đến vấn đề tiền lương và sa thải. Trong trường hợp đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, có một cơ chế trong đó "tổ chức giám sát ( nghiệp đoàn )", là bên tiếp nhận, xác nhận tình trạng đào tạo và "tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài", là tổ chức bên thứ ba tiến hành kiểm tra tại chỗ các tổ chức giám sát, tuy nhiên kỹ năng đặc định chỉ được hỗ trợ bởi "các tổ chức hỗ trợ đăng ký" đã tiếp nhận ủy thác từ các doanh nghiệp. Một số người cho rằng một hệ thống tư vấn độc lập với các doanh nghiệp như Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật là điều cần thiết.

Hỗ trợ trong việc đi cùng với gia đình cũng là điều cần thiết. Theo một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản thực hiện trong năm tài chính 2018, có khoảng 51.000 trẻ em cần được dạy tiếng Nhật, nhưng khoảng một nửa trong số đó đang học tiếng Nhật trên lớp. Tỷ lệ học trung học phổ thông là 42%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung (71%).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top