Xã hội Mức cao kỷ lục đối với dân số cao tuổi, dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 30% tổng dân số

Xã hội Mức cao kỷ lục đối với dân số cao tuổi, dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 30% tổng dân số

Số lượng người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục, gần 30% tổng dân số.

Theo một bản tóm tắt do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố trước ngày người cao tuổi vào ngày 20 tháng 9, ước tính số lượng người cao tuổi tính đến ngày 15 tháng 9. Con số tăng thêm 220.000 người so với năm 2020 lên 36,4 triệu người.

Trong khi tổng dân số giảm 510.000 người, tỷ lệ người cao tuổi là 29,1%, một mức cao kỷ lục mới. Đó là mức cao nhất trên thế giới.

Vào năm 2020, số người từ 65 tuổi trở lên đang có việc làm đạt mức cao kỷ lục 9,06 triệu người trong năm thứ chín liên tiếp, với gần một phần tư (25,1%) đang làm việc.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (73).jpg
    ダウンロード (73).jpg
    12.1 KB · Lượt xem: 139

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top