Người Nhật "Mức độ hạnh phúc khi làm việc" của người Nhật thấp nhất thế giới. Nghiên cứu tiết lộ 3 lý do

Người Nhật "Mức độ hạnh phúc khi làm việc" của người Nhật thấp nhất thế giới. Nghiên cứu tiết lộ 3 lý do

ダウンロード - 2023-05-25T151240.213.jpg


Viện nghiên cứu Persol (quận Minato, Tokyo) đã công bố kết quả của "Khảo sát tình trạng việc làm toàn cầu và nhận thức về tăng trưởng - So sánh quốc tế về mức độ hạnh phúc khi làm việc" được thực hiện tại 18 quốc gia và khu vực. Trong số các quốc gia được khảo sát, Nhật Bản xếp hạng thấp nhất về “mức độ hạnh phúc khi làm việc”.

Sử dụng dữ liệu từ kết quả khảo sát, Viện nghiên cứu Persol đã phân tích lý do tại sao người Nhật không cảm thấy hạnh phúc khi làm việc và tìm ra ba lý do.

Đầu tiên là văn hóa tổ chức đặc trưng của các công ty Nhật Bản. Đó là sự “độc đoán, trốn tránh trách nhiệm” như nhất thời làm theo quyết định của cấp trên, mọi việc đã có sự sắp đặt trước.Đặc biệt, khi văn hóa tổ chức vững mạnh, nhân viên nói chung có xu hướng khó cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm việc. Mặt khác, không có xu hướng như vậy khi quan sát giữa các nhà quản lý.

Thứ hai là "tư tưởng rộng rãi" thấp. Đây là mức thấp thứ hai trong số 18 quốc gia/khu vực, cho thấy xu hướng không tích cực giao tiếp với người lạ và văn hóa tổ chức tôn trọng lẫn nhau ở nơi làm việc đạt mức thấp.

Thứ ba là đầu tư vào học tập không dẫn đến sự gia tăng các lựa chọn về công việc và phong cách làm việc. Ở Nhật Bản, nhận thức về nghề nghiệp giữa các công ty còn yếu và người ta cho rằng học tập và phát triển bản thân ngoài công việc sẽ không dẫn đến tăng cơ hội việc làm, vì nhân viên làm việc để cải thiện khả năng của họ trong tổ chức, tập trung vào đào tạo nhân viên hơn là hơn là dựa trên công việc.

Công ty chỉ ra rằng kết quả phù hợp với xu hướng của người lao động Nhật Bản là ít chú trọng nhất đến việc 'cống hiến hết mình cho tổ chức mà họ thuộc về' , “Việc chấp nhận và tôn trọng những cá nhân và nhóm có quan điểm, xuất thân và đặc điểm khác nhau sẽ khiến người lao động cảm thấy hạnh phúc trong công việc và đóng góp vào hiệu suất cũng như sự đổi mới của tổ chức”.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2022, nhắm đến 1.000 người ở mỗi quốc gia trong số 18 quốc gia và khu vực trên thế giới. Những người được hỏi là nam và nữ giới trong độ tuổi từ 20 đến 69 đã sống và làm việc tại khu vực khảo sát hơn ba năm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top