Xã hội Mức lương của Nhật Bản "không thay đổi"? Sự chuyển đổi của thu nhập hàng năm trung bình là ?

Xã hội Mức lương của Nhật Bản "không thay đổi"? Sự chuyển đổi của thu nhập hàng năm trung bình là ?

img_478450a75ee92d47b825493a9bfdff1d64689.jpg


Sau khi bong bóng vỡ, nền kinh tế Nhật Bản đã bước vào thời kỳ trì trệ kéo dài. Nếu nền kinh tế trì trệ, điều đó sẽ có tác động đáng kể đến tiền lương mà mọi người nhận được.

Mức lương của Nhật Bản đã thay đổi như thế nào kể từ những năm 1990 ?

Ở đây, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu thu nhập trung bình hàng năm, dễ hiểu hơn mức trung bình và phân tích mức lương đã thay đổi như thế nào ở Nhật Bản kể từ những năm 1990.

Sự khác biệt giữa giá trị trung bình và giá trị trung vị

Khi đề cập đến dữ liệu thống kê, chúng ta thường đề cập đến "giá trị trung bình" để hiểu được tình hình. Tất nhiên, giá trị trung vị cũng là một số liệu quan trọng và bản thân nó không phải là điều vô dụng. Tuy nhiên, người ta nói rằng rất khó để nắm bắt chính xác tình hình thực tế từ giá trị trung bình khi các số liệu cực đoan được lẫn trong dữ liệu, chẳng hạn như mức lương.

Mức lương trung bình có thể bị phóng đại bởi sự hiện diện của một số người có thu nhập cực cao. Điều này không cho chúng ta một bức tranh tổng thể chính xác về mức lương thực tế.

Mặt khác, giá trị trung vị là số ở giữa khi các số được sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất. Trong trường hợp mức lương, số lượng người có thu nhập cao không ảnh hưởng đến con số trung bình. Nhờ đó, có thể biết được mức độ chính xác, phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Thu nhập trung bình hàng năm ở Nhật Bản là bao nhiêu?


Cuộc khảo sát cuộc sống quốc gia do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn về cuộc sống của người dân ba năm một lần.

Trong cuộc khảo sát này, một cuộc khảo sát về mức thu nhập của người dân cũng được thực hiện và dữ liệu thu nhập trung bình và giá trị trung vị hàng năm được công bố. Theo dữ liệu của "Khảo sát cơ bản về mức sống quốc gia" quy mô lớn được thực hiện vào năm 2021, mức thu nhập trung bình của người Nhật Bản là 5.643.000 yên. Ngược lại, thu nhập trung vị hàng năm là 4,4 triệu yên.

Có một sai số khoảng 1 triệu yên giữa giá trị trung bình và giá trị trung vị, và có thể thấy rằng mức trung bình được nâng lên do sự hiện diện của một số người có thu nhập cao. Xét mức thu nhập trung bình hàng năm ở mức chung, mức lương của người dân Nhật Bản vào năm 2021 sẽ là 4,4 triệu yên.

Sự thay đổi về thu nhập trung bình hàng năm

Khảo sát toàn diện về điều kiện sống của người dân Nhật Bản đã được bắt đầu thực hiện từ năm 1995. Từ năm 1995 đến 2019, chính phủ sẽ xem xét quá trình chuyển đổi của thu nhập trung bình hàng năm ba năm một lần khi một cuộc khảo sát quy mô lớn được thực hiện. Thu nhập trung bình hàng năm của năm 1995 là 5,45 triệu yên, tiếp theo là 5,36 triệu yên vào năm 1998, 5 triệu yên vào năm 2001, 4,76 triệu yên vào năm 2004, 4,51 triệu yên vào năm 2007, 4,38 triệu yên vào năm 2010 và 4,32 triệu yên vào năm 2013. Sau đó là 4,27 triệu yên vào năm 2016 và 4,37 triệu yên vào năm 2019.

Vào năm 2021, đã có sự phục hồi nhẹ với mức 4,4 triệu yên, nhưng theo dữ liệu này, thu nhập trung bình hàng năm của người Nhật đã giảm khoảng 1 triệu yên trong 26 năm kể từ năm 1995. Tất nhiên, biến động giá không được phản ánh ở đây và tôi không biết việc thay đổi bậc lương này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như thế nào.

Tuy nhiên, có vẻ như chắc chắn rằng mức lương ở Nhật Bản đã không thay đổi kể từ những năm 1990, và trên thực tế đã giảm đáng kể.

Mức lương ở Nhật Bản tiếp tục giảm ! Tập trung vào các xu hướng trong tương lai

Nhìn vào dữ liệu thu nhập trung bình hàng năm, mức lương của Nhật Bản đã liên tục giảm kể từ những năm 1990 do suy thoái kinh tế. Đặc biệt là vào đầu những năm 2000, tốc độ giảm đáng kể và có thể thấy rằng mức lương đã bị đình trệ đáng kể trong giai đoạn này.

Mặt khác, cũng đúng là mức lương đã tăng nhẹ vào năm 2019 và 2021. Do ảnh hưởng của sự đình trệ kinh tế do dịch Corona mới gây ra, không rõ thu nhập trung bình hàng năm sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai, nhưng điều quan trọng là cần phải chú ý xem xu hướng tăng có tiếp tục hay không.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top