Covid-19 Ngày 8 tháng 4 có hơn 3000 người nhiễm mới trên toàn quốc, số người nhiễm mới nhiều nhất ở Osaka và Nara

Covid-19 Ngày 8 tháng 4 có hơn 3000 người nhiễm mới trên toàn quốc, số người nhiễm mới nhiều nhất ở Osaka và Nara

Ngày 8, số người nhiễm mới trên toàn quốc đã vượt ngưỡng 3000 người. Ngoài ra, chúng tôi đã cập nhật mức cao kỷ lục ở Osaka và Nara.

Theo tổng hợp của NNN, 3398 người đã được xác nhận nhiễm virus corona trên toàn quốc.

Theo sau 3461 người vào ngày 7, số người nhiễm mới đã vượt quá 3000 người trong hai ngày liên tiếp. Trong số này, tại Osaka, nơi áp dụng "các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan", 905 người đã bị nhiễm bệnh, đây là mức cao kỷ lục trong ba ngày liên tiếp. Hơn nữa, ở Nara, có 88 người, con số cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, vào ngày 7, tại tỉnh Okinawa, nơi có con số 155 người đã được xác nhận vào ngày 8, số người nhiễm mới cao thứ ba từ trước đến nay.

Mặt khác, vào ngày 8, 545 người đã được xác nhận là bị nhiễm bệnh ở Tokyo, điều này đã yêu cầu chính phủ áp dụng các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan. Số lượng người đã vượt quá 500 người trong hai ngày liên tiếp, vượt qua số lượng người vào cùng ngày của tuần trước trong tám ngày liên tiếp.

Tại tỉnh Kanagawa, 175 người đã được xác nhận là nhiễm bệnh, con số cao nhất kể từ ngày 12 tháng 2. Về việc áp dụng "các biện pháp ưu tiên như phòng chống lây lan", Thống đốc Kuroiwa, người luôn tiêu cực cho đến nay, sẽ đưa ra phán quyết toàn diện và yêu cầu chính phủ vào tối ngày 8 khi số người nhiễm trong tỉnh lên đến khoảng 200 người mỗi ngày.

Mặt khác, hiện tại mức độ nhiễm bệnh của tỉnh cũng tương đương với giai đoạn 2, nên cũng không nghĩ tới việc yêu cầu ngay lập tức.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (79).jpg
    ダウンロード (79).jpg
    8.1 KB · Lượt xem: 67

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top