Xã hội "Người lao động không thường xuyên" chưa trả phí bảo hiểm lương hưu và bảo hiểm quốc gia, nỗi khổ vì "lương hưu thấp" đang chờ trong tương lai.

Xã hội "Người lao động không thường xuyên" chưa trả phí bảo hiểm lương hưu và bảo hiểm quốc gia, nỗi khổ vì "lương hưu thấp" đang chờ trong tương lai.

Bảo hiểm lương hưu quốc gia là bảo hiểm mà tất cả người Nhật trên 20 tuổi đều phải tham gia . Nhìn vào tình hình đóng phí bảo hiểm, chúng ta có thể thấy một thực tế phũ phàng của những người không có triển vọng tương lai.

Bảo hiểm lương hưu quốc gia cho tất cả mọi người ... Hơn 20% chưa thanh toán

ダウンロード - 2022-02-09T165315.372.jpg


Bảo hiểm lương hưu quốc gia của Nhật Bản dựa trên hệ thống "hỗ trợ mang tính xã hội". Nói cách khác, Bảo hiểm sẽ ủng hộ cả xã hội . Ngoài ra, bảo hiểm có cấu trúc hai tầng bao gồm "lương hưu quốc gia ( lương hưu cơ bản )" cho tất cả những người từ 20 tuổi trở lên sống ở Nhật Bản và "lương hưu phúc lợi" cho những người làm việc cho các công ty.

Để nhận lương hưu quốc gia (trợ cấp cho người cao tuổi ), về nguyên tắc cần phải có thời gian đủ điều kiện từ 25 năm trở lên, là tổng của thời gian đóng phí bảo hiểm và thời gian miễn trừ lương hưu của quốc gia. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/8/2017, nếu đủ 10 năm tuổi nghề trở lên thì bạn có thể được hưởng lương hưu.

Theo "Tổng quan về Bảo hiểm Hưu trí Phúc lợi / Hưu trí Quốc gia Năm thứ 2 Reiwa" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số tiền lương hưu quốc gia trung bình nhận được là 56.358 Yên cho thời gian đủ điều kiện từ 25 năm trở lên. Số tiền được cấp khi chưa đầy 25 năm là 19.282 yên/tháng .

Nhìn vào số tiền nhận được, nhiều nhất là "60.000 đến dưới 70.000 yên", chiếm 44,6% trên tổng số. Mặt khác, cũng có khoảng 1,3 triệu người nhận được dưới 30.000 yên.

[ Phân phối lương hưu quốc gia (lương hưu cơ bản tuổi già)]

Dưới 10.000 yên: 74.554 người (0,2%)

10.000 - dưới 20.000 yên: 293.600 người (0,9%)

20.000 - dưới 30.000 yên: 928.755 người (2,8%)

30.000 đến dưới 40.000 yên: 2.842.021 người (8,5%)

40.000 - dưới 50.000 yên: 4.663.638 người (14,0%)

50.000 đến dưới 60.000 yên: 7.760.979 người (23,3%)

60.000 đến dưới 70.000 yên: 14.835.773 người (44,6%)

70.000 yên trở lên: 1.882.274 người (5,7%)

Nguồn: Từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "Tổng quan về Bảo hiểm Hưu trí Phúc lợi/ Hưu trí Quốc gia Năm thứ 2 Reiwa "

Trước hết, nếu bảo hiểm lương hưu quốc gia được áp dụng cho những người từ 20 tuổi trở lên, về nguyên tắc, tất cả người dân đều tham gia . Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán phí bảo hiểm thực tế còn rất lâu mới đạt được 100%. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , tỷ lệ thanh toán bảo hiểm lương hưu quốc gia là 77,2% vào năm 2020. Mặc dù con số đã tăng trong 8 năm liên tiếp, hơn 20% trên tổng số người tham gia vẫn chưa chi trả tiền bảo hiểm.

Theo tỉnh, tỉnh Shimane có tỷ lệ thanh toán phí bảo hiểm cao nhất với 87,6%. Trong khi đó, tỉnh Okinawa có tỷ lệ thấp nhất là 66,74%. Có sự chênh lệch 20 điểm tùy theo khu vực.

[Xếp hạng tỷ lệ thanh toán phí bảo hiểm hưu trí quốc gia ...]

Vị trí thứ nhất "Tỉnh Shimane " 87,86%

Vị trí thứ 2 "Tỉnh Niigata" 87,51%

Vị trí thứ 3 "Tỉnh Toyama" 86,27%

Vị trí thứ 4 "Tỉnh Yamagata" 85,75%

Vị trí thứ 5 "Tỉnh Iwate " 85,45%

***********

Vị trí thứ 43 "Tỉnh Ibaraki " 74,57%

Vị trí thứ 44 "Tỉnh Tochigi" 74,42%

Vị trí thứ 45 "Tokyo" 73,39%

Vị trí thứ 46 "Tỉnh Osaka" 70,60%

Vị trí thứ 47 "Tỉnh Okinawa " 66,74%

Nguồn: Từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "Tổng quan về Bảo hiểm Hưu trí Phúc lợi/ Hưu trí Quốc gia Năm thứ 2 Reiwa "

Ngay cả khi trả phí bảo hiểm hưu trí quốc gia cũng không thể nhìn thấy tương lai ổn định

ダウンロード - 2022-02-09T165320.483.jpg


Hệ thống lương hưu công của Nhật Bản, nơi tất cả người dân từ 20 tuổi trở lên được cho là phải tham gia, nhưng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm thấp hơn 80%. Một trong những lý do được cho là sự sụt giảm của việc sẵn sàng chi trả.

Hệ thống lương hưu được chia rộng rãi thành "phương thức tích lũy" và "phương thức chịu thuế ". Phương thức tích lũy là phương thức có thể tận dụng thu nhập đầu tư bằng cách sử dụng quỹ dự trữ làm nguồn vốn, nhưng có nhược điểm là suy giảm do lạm phát và môi trường đầu tư xấu đi. Phương thức chịu thuế được Nhật Bản áp dụng là phương pháp phân bổ phí bảo hiểm đã đóng cho các quyền lợi tại thời điểm đó.

Tôi thường thấy những ý kiến như "Nếu có thể nhận được lương hưu ứng với số tiền mà tôi đã trả...", nhưng đúng là nếu số tiền lương hưu mà bạn có thể nhận được khi đóng phí bảo hiểm lại không bằng với số tiền bạn trả khi đó, bạn sẽ không có động lực để trả tiền.

Bảo hiểm lương hưu quốc gia ban đầu được thiết lập với mục đích tự kinh doanh, nhưng hầu hết những người tham gia hiện tại là những người lao động không thường xuyên như nhân viên bán thời gian . Ngay từ đầu, những người lao động không thường xuyên có mức lương thấp, và có một số lượng lớn người không đủ khả năng đóng phí bảo hiểm hàng tháng là 16.610 yên ( mức phí trong năm 2021 ).

Hơn nữa, có nhiều trường hợp không sử dụng hệ thống miễn toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm.

Nhân tiện, việc miễn trừ và không thanh toán là khác nhau, và tất cả các thời gian miễn trừ đều được tính vào thời gian đủ điều kiện. Tuy nhiên, mức lương hưu được giảm tùy theo mức độ miễn trừ,, mức lương hưu cho toàn bộ thời gian miễn là 1/2, mức lương hưu cho 3/4 thời gian miễn là 5/8, và mức lương hưu cho các thời gian miễn giảm một nửa là 6/8, thời gian miễn 1/4 là 7/8.

Vào năm 2021, toàn bộ chi phí bảo hiểm lương hưu quốc gia sẽ là 780,900 yên. 20.000 yên cho mức 3/4 miễn trừ, 15.000 yên cho mức một nửa miễn trừ và 7.000 yên cho 1/4 mức miễn trừ . Trong trường hợp như vậy, số tiền hàng năm sẽ giảm hơn 7.000 yên. Ngược lại, nếu không đóng bảo hiểm, số tiền hàng năm sẽ giảm đi dưới 60.000 yên, vì vậy nếu không đóng được phí bảo hiểm, bạn đừng không đóng phí bảo hiểm và nên tham khảo việc miễn trừ .

Tuy nhiên, trước hết, đối với trường hợp người lao động không thường xuyên bị bất lợi về mặt tiền lương thì dù có trả đủ cũng không thể sống chỉ bằng mức lương hưu . Rõ ràng là tuổi già của những người như trường hợp này sẽ rơi vào bế tắc.

Vào tháng 10 năm nay, phạm vi bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí phúc lợi cho người lao động bán thời gian sẽ được mở rộng và nhiều người sẽ có thể nhận được nhiều lương hưu hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ngay cả với một bản sửa đổi hệ thống như vậy, một số người sẽ vẫn chịu thiệt thòi . Nhật Bản đã ban hành lệnh "chuẩn bị cho tuổi già bằng những nỗ lực tự lực", nhưng không có dấu hiệu nào về việc phải làm gì cho những người không thể không nỗ lực, và không có lựa chọn nào khác ngoài sự tuyệt vọng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top