Nguồn gốc nhà tắm công cộng(Sento)?

Nguồn gốc nhà tắm công cộng(Sento)?

Chắc có nhiều người nghe và biết đến nhà tắm công cộng ở Nhật. Tuy thế ít ai tìm hiểu về nguồn gốc của nó.

sento.jpg

Thực chất ra thì nguồn gốc của nhà tắm công cộng ở Nhật khởi đầu từ 1 sự kiện có tính chất lịch sử hồi thế kỷ thứ 17. Hồi đó Tokugawa Ieyasu đã lập ra chế độ mạc phủ ở Edo (Tokyo) ngày nay. Chính quyền này gần giống với chúa Trịnh, Nguyễn ở Việt Nam. Và hầu như chính quyền này đã tiếm hết quyền của Thiên Hòang.

Chính quyền Mạc Phủ cai cho các lãnh chúa cai trị các Han(lãnh địa). Năm 1615 tướng quân Tokugawa Iematsu, một nhà chính trị lão luyện, đã đặt ra luật "Buke Shohatto" . Luật này bắt các lãnh chúa phải để lại vợ con ở Edo và hàng năm về triều cống cho Mạc Phủ.

Và hàng năm khi các lãnh chúa về triều cống lại dẫn thêm cả 1 phái đòan. Để phục vụ cho việc tắm rửa của phái đoàn này thì nhà tắm công cộng đã ra đời và nó dần dần được dân chúng hóa cho đến ngày nay.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top