Xã hội Nhật Bản : 1,8 nghìn tỷ yên cho việc phổ cập "thẻ my number " được đưa vào ngân sách bổ sung. Điểm tích lũy lên đến 20.000 yên / người.

Xã hội Nhật Bản : 1,8 nghìn tỷ yên cho việc phổ cập "thẻ my number " được đưa vào ngân sách bổ sung. Điểm tích lũy lên đến 20.000 yên / người.

Chính phủ sẽ bao gồm khoảng 1.813,4 tỷ yên cho Bộ Nội vụ và Truyền thông trong ngân sách bổ sung của năm tài chính 2021 cho "Dự án điểm tích lũy thẻ my number" mới, sẽ tặng điểm trị giá tới 20.000 yên cho những người đã có thẻ my number .

20211123-OYT1I50014-1.jpg


Dự án là một phần của các biện pháp kinh tế của chính phủ, và điểm tích lũy được cung cấp có thể sử dụng cho mục đích mua sắm . Dự án sẽ được chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên, 25% số tiền thanh toán không dùng tiền mặt ( tối đa 5.000 yên ) sẽ được trả lại cho những người mới sở hữu thẻ my number . Ngoài ra, 7500 Yên sẽ được cung cấp cho những người đã đăng ký sử dụng thẻ my number làm thẻ bảo hiểm y tế, và 7500 Yên sẽ được cung cấp cho những người đã đăng ký liên kết giữa tài khoản ngân hàng và thẻ my number với một tổ chức tài chính.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, tính đến ngày 1 tháng này , tỷ lệ phát hành thẻ My Number trên toàn quốc chỉ là 39,1% . Dự án trên nhằm mục đích đồng thời kích cầu tiêu dùng và phổ cập thẻ .

Phần ngân sách bổ sung của Bộ Nội vụ và Truyền thông, đầu tiên phải kể đến các dự án liên quan đến "Khái niệm quốc gia - thành phố xanh kỹ thuật số" mà chính phủ đưa ra để số hóa các khu vực địa phương , bao gồm cả điểm tích lũy my number ước tính lên tới 2,35 nghìn tỷ yên.


( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top