Xã hội Nhật Bản : 16% sẽ cân nhắc bỏ việc nếu bị hủy bỏ, khảo sát nhận thức về làm việc từ xa.

Xã hội Nhật Bản : 16% sẽ cân nhắc bỏ việc nếu bị hủy bỏ, khảo sát nhận thức về làm việc từ xa.

images - 2023-09-07T163059.830.jpg


16,4% nhân viên làm việc tại nhà và 9,6% quản lý cho biết họ sẽ cân nhắc từ chức hoặc thay đổi công việc ( hoặc đã từ chức hoặc chuyển đổi công việc ) nếu hệ thống làm việc từ xa bị bãi bỏ hoặc hạn chế tại nơi làm việc của họ. Nghiên cứu này nhấn mạnh thực tế rằng phong cách làm việc này đã trở nên phổ biến trong đại dịch Corona vẫn là những lựa chọn quan trọng ngay cả sau khi đại dịch lắng xuống.

Theo kết quả khảo sát, mức độ hài lòng với công việc từ xa rất cao, với 82,6% nhà tuyển dụng và 78,1% nhà quản lý trả lời rằng họ “hài lòng” hoặc “hài lòng phần nào”. 36,6% nhân viên và 37,9% quản lý trả lời rằng hiệu quả đã "cải thiện" hoặc "tăng nhẹ".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top