Việc làm Nhật Bản : 65,3% công ty "ủng hộ việc tăng lương tối thiểu", tăng gấp đôi so với năm trước.

Việc làm Nhật Bản : 65,3% công ty "ủng hộ việc tăng lương tối thiểu", tăng gấp đôi so với năm trước.

ダウンロード - 2022-09-21T170802.125.jpg


Precious Partners ( Shinjuku, Tokyo), một doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng đã thực hiện một "cuộc khảo sát tìm hiểu thực tế về việc tăng lương tối thiểu" nhằm vào các công ty tuyển dụng lao động bán thời gian. Trong số 236 công ty trả lời, 65,3% ủng hộ việc tăng lương tối thiểu.

69,5% số người được hỏi cho rằng cần phải tăng lương tối thiểu như một biện pháp đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt. Trong cuộc khảo sát năm 2021, 33,8% công ty ủng hộ việc tăng lương tối thiểu nhưng trong năm nay con số này đã tăng gấp đôi lên 65,3%. Ngày càng có nhiều sự đồng thuận cho rằng việc tăng lương tối thiểu là cần thiết như một biện pháp đối phó với giá cả tăng vọt.

78,4% công ty cho rằng việc tăng lương tối thiểu "có tác động" đến kinh doanh.

Precious Partners đã hỏi về các biện pháp được thực hiện bởi các công ty "có ảnh hưởng" bởi việc tăng lương tối thiểu . “Xem xét hoặc tăng giá dịch vụ” (75,7%) là câu trả lời phổ biến nhất, tiếp theo là “Giảm thời gian tăng ca và thời gian làm việc của nhân viên không thường xuyên” (24,3%) và “Giảm thời gian tăng ca cho nhân viên thường xuyên” (16,2%).

Lý do phổ biến nhất để tăng lương theo giờ là “để cải thiện động lực làm việc / duy trì nguồn nhân lực” (61,0%), tiếp theo là “để tuyển dụng nhân lực” (51,7%) và “để đầu tư vào nguồn nhân lực” (32,6%).

67,8% "cảm thấy thiếu nhân lực"

Trước câu hỏi “Có cảm thấy khó tuyển dụng hay thiếu nhân lực hay không ?”, 67,8% trả lời rằng họ “cảm thấy thiếu nhân lực ”.

Kết quả cho thấy 68,8% các công ty “thiếu lao động” cảm thấy rằng họ không thể thuê nhân sự trừ khi mức lương theo giờ hiện tại được tăng lên.

Khi được hỏi liệu các công ty có tuyển dụng nhân viên bán thời gian để đảm bảo nhân sự vào cuối năm 2022 hay không, 72,0% trả lời rằng họ "có kế hoạch làm như vậy." 10,6% "đã hoàn thành các hoạt động tuyển dụng", 82,6% đang tuyển dụng nhân viên bán thời gian vào cuối năm.

Trong một cuộc khảo sát tương tự vào năm 2021, 33,8% công ty "đồng ý" tăng lương tối thiểu, nhưng trong cuộc khảo sát này, 65,3% "đồng ý", tăng gấp đôi so với năm 2021. Đồng yên mất giá và giá nguyên vật liệu tăng cao đang gây áp lực lên sinh kế của người lao động, và nhiều công ty dường như cảm thấy cần phải tăng mức lương tối thiểu.

78,4% công ty cho rằng việc tăng lương tối thiểu "có ảnh hưởng" đến kinh doanh của họ. Đối với các biện pháp đối phó với việc tăng lương tối thiểu, 75,7% công ty được hỏi nói rằng họ sẽ "xem xét lại hoặc tăng giá dịch vụ." Các công ty dự kiến sẽ đẩy nhanh các động thái xem xét và tăng giá dịch vụ để bảo vệ nguồn nhân lực.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top