Xã hội Nhật Bản : 80% sẽ “thực hiện” tăng lương vào năm 2024. Mặt khác cũng có sự chênh lệch dựa trên quy mô công ty.

Xã hội Nhật Bản : 80% sẽ “thực hiện” tăng lương vào năm 2024. Mặt khác cũng có sự chênh lệch dựa trên quy mô công ty.

ダウンロード - 2023-12-14T162305.587.jpg


Có bao nhiêu công ty sẽ tăng lương vào năm 2024 ? Tokyo Shoko Research đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát và nhận thấy hơn 80% (82,9%) có ý định tăng lương. Mặt khác, chỉ có 11,6% doanh nghiệp trả lời rằng mức tăng lương "có khả năng vượt quá năm 2023" .

Trong số các công ty có kế hoạch tăng lương vào năm 2024, 51,5% cho biết họ nghĩ mức lương sẽ bằng năm 2023, 11,6% cho biết sẽ cao hơn và 19,7% cho biết sẽ thấp hơn. Chỉ dưới 20% (17,0%) cho biết khó có thể tăng lương. Xét theo quy mô, 14,1% công ty có vốn từ 100 triệu yên trở lên và 11,3% công ty có vốn dưới 100 triệu yên cho biết có khả năng tăng lương . Tỷ lệ người trả lời ``Tôi không nghĩ sẽ có thể tăng lương'' ở các công ty có vốn dưới 100 triệu yên (17,9%) cao hơn so với các công ty có vốn từ 100 triệu yên trở lên ( 9,2%), nêu bật sự khác biệt dựa trên quy mô công ty.

Nhìn vào tỷ lệ cơ cấu theo ngành, “cùng mức với năm 2023” là cao nhất trong tất cả 10 ngành và hơn một nửa trong 7 ngành. Xét về “có khả năng vượt xa năm trước”, các ngành dẫn đầu là “ngành bất động sản” (17,5%), “ngành thông tin và truyền thông” (15,6%), “ngành dịch vụ, v.v.” ( 13,1%) và ''ngành công nghiệp bán buôn'' (12,0%).

Theo ngành, ``quản lý chuỗi cung ứng'' (26,6%) được xếp hạng đầu tiên vì ``có khả năng vượt quá năm 2023''. Nhu cầu ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các giao dịch thương mại điện tử và dường như bị ảnh hưởng bởi sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh thông qua tự động hóa và số hóa. “Các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa” đứng thứ hai (24,0%), tiếp theo là “giao dịch bất động sản” (21,8%).

Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 với 4.581 công ty. Các mức tăng lương bao gồm “tăng lương thường xuyên”, “tăng lương cơ bản”, “tăng tiền thưởng”, “tăng lương khởi điểm” và “tăng lương cho nhân viên tái tuyển dụng”.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top