tăng lương

  1. yuri

    Việc làm Nhật Bản: "Thực tế nguy hiểm” đằng sau “thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi" rằng "tăng lương trong 2 tháng liên tục"

    Tăng trưởng kể từ năm 2018 Theo thống kê kinh tế, mức lương của những người đến và làm việc tại đây ngày càng tăng. Theo thống kê lao động hàng tháng (báo cáo sơ bộ) cho tháng 4 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 8 tháng 6, tổng thu nhập tiền mặt tăng 1,6% so với cùng tháng năm...
Top