Việc làm Nhật Bản : 84,8% doanh nghiệp tăng lương, vượt trội trước cuộc khủng hoảng Corona. Một trong những yếu tố như thu hút nhân tài.

Việc làm Nhật Bản : 84,8% doanh nghiệp tăng lương, vượt trội trước cuộc khủng hoảng Corona. Một trong những yếu tố như thu hút nhân tài.

images - 2023-06-01T151331.143.jpg


84,8% doanh nghiệp đã tăng lương trong năm tài chính 2023, vượt mức trước đại dịch Corona, là kết quả khảo sát bởi Tokyo Shoko Research. Ngoài yếu tố giá cả tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt để có được nguồn nhân lực do thiếu lao động dường như cũng là một yếu tố để các doanh nghiệp quyết định tăng lương.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 9 và 5.460 công ty đã trả lời.

89,9% doanh nghiệp lớn có vốn từ 100 triệu yên trở lên đã thực hiện tăng lương. 84,2% doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô dưới 100 triệu yên cũng đã thực hiện các biện pháp như vậy, cho thấy việc tăng lương đã lan rộng khắp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Xét theo ngành, ngành sản xuất chế tạo có tỷ lệ thực hiện tăng lương cao nhất với 88,4%. Tiếp theo là ngành xây dựng với 88% và ngành bán buôn với 86,9%. Thấp nhất là 64,4% trong ngành bất động sản. Ngành dịch vụ chiếm 81,6%, tăng đáng kể so với năm trước (77,1%). Theo Tokyo Shoko Research, "Tiền lương đã tăng ngay cả trong những ngành mà mức lương có xu hướng thấp."

38,7% doanh nghiệp lớn ( 24,3% trong khảo sát trước đó ) và 21,4% doanh nghiệp vừa và nhỏ ( 17% trong khảo sát trước đó ) đã hiện “tăng lương khởi điểm cho sinh viên mới ra trường”. Lý do cho điều này được cho là do tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng và "có một tình huống khó khăn mà các doanh nghiệp không thể đảm bảo nguồn nhân lực mà chúng tôi muốn nếu không tăng lương".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top