Covid-19 Nhật Bản : "Áp dụng biện pháp ưu tiên ngăn ngừa lây lan" cho 18 tỉnh , quyết định trong ngày mai.

Covid-19 Nhật Bản : "Áp dụng biện pháp ưu tiên ngăn ngừa lây lan" cho 18 tỉnh , quyết định trong ngày mai.

Chính phủ đang phối hợp để quyết định việc áp dụng các biện pháp ưu tiên ngăn ngừa lây lan cho ít nhất 18 tỉnh như Hokkaido và Osaka, là nơi mà sự lây nhiễm của virus Corona mới đang lan rộng, dự kiến quyết định sẽ được đưa ra trong ngày 25 .

images - 2022-01-24T144338.281.jpg


18 tỉnh, bao gồm Hokkaido, Osaka và Fukuoka, đã yêu cầu hoặc đang xem xét các yêu cầu về các biện pháp ưu tiên. Chính phủ có chính sách áp dụng cho các thành phố trực thuộc trung ương được yêu cầu, và có khả năng các tỉnh áp dụng biện pháp sẽ tăng hơn nữa trong tương lai.

Ngoài ra, chính phủ đang xem xét kế hoạch kéo dài cho 3 tỉnh Hiroshima, Yamaguchi và Okinawa, những nơi đã áp dụng các biện pháp ưu tiên đến ngày 13 tháng sau.

Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức tại Trụ sở các biện pháp đối phó vào ngày 25 sau khi thảo luận với các bộ trưởng liên quan vào tối ngày 24 và củng cố chính sách.

Mặt khác, về tương lai, một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết, "Các biện pháp ưu tiên sẽ được chính quyền địa phương yêu cầu, tuy nhiên với việc ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì sẽ không dễ dàng như vậy"

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top