Pháp luật Nhật Bản : Các căn nhà trống "nên bắt đầu giải quyết trong năm 2023" ? Lý do là ?

Pháp luật Nhật Bản : Các căn nhà trống "nên bắt đầu giải quyết trong năm 2023" ? Lý do là ?

Tại Nhật Bản, số lượng nhà bỏ trống ngày càng tăng và chính phủ đang thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề nhà bỏ trống. Nếu những ngôi nhà trống không được chăm sóc, các vấn đề như sụp đổ và hư hỏng cảnh quan sẽ xảy ra, và tác động đáng kể đến khu vực xung quanh.

Chính phủ đang thực hiện những biện pháp gì để đối phó với những ngôi nhà bỏ trống ? Ngoài ra, bài viết sẽ giải thích những biện pháp nào nên được thực hiện với tư cách là chủ sở hữu của một ngôi nhà bỏ trống. Đặc biệt, hãy tham khảo những người đang sở hữu căn nhà trống.

Hiện trạng nhà trống tại Nhật Bản


images - 2023-05-16T170521.044.jpg


Tôi ngày càng nghe nói rằng số lượng nhà bỏ trống ngày càng tăng, nhưng thực tế mức tăng là bao nhiêu? Ngay cả khi nhìn thấy hoặc nghe thấy trong tin tức, những con số cụ thể không đáng nhớ chút nào .

Có dữ liệu cho thấy những thay đổi về số lượng nhà trống trong tài liệu của Tiểu ban bất động sản do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch cung cấp. Dựa trên dữ liệu này, chúng tôi sẽ giải thích tình trạng nhà trống hiện nay.

■ Tỷ lệ nhà trống hiện nay

Theo tài liệu "Về hiện trạng nhà bỏ trống v.v." do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch công bố 5 năm một lần, số lượng nhà trống trên toàn quốc đã thay đổi như sau.

・1988: 3,94 triệu nhà
・1993: 4,48 triệu nhà
・1998: 5,76 triệu nhà
・2003: 6,59 triệu nhà
・2008: 7,57 triệu nhà
・2013: 8,2 triệu nhà
・2018: 8,49 triệu nhà

Trong 20 năm liệt kê trên, số lượng nhà bỏ trống đã tăng khoảng 2,5 lần. Ngoài ra, tỷ lệ nhà bỏ trống năm 2018 là 13,6% nhưng một số viện nghiên cứu cho rằng nếu tiếp tục tăng nhẹ thì có thể lên 20%. Trong mọi trường hợp, không có nghi ngờ gì về khả năng số căn nhà trống sẽ tăng lên tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại của các biện pháp của chính phủ và các biện pháp của chủ sở hữu.

■ Lý do nhà trống ngày càng nhiều

Những lý do cho sự gia tăng của những ngôi nhà bỏ trống ở nơi đầu tiên là gì? Nguyên nhân có thể bao gồm:

· Xã hội già hóa
· Vấn đề quản lý và sử dụng quyền sở hữu
· Mua lại do thừa kế

Do già hóa dân số, có trường hợp nơi ở không được sử dụng do chủ đã chuyển đến viện dưỡng lão. Trong trường hợp đó, con của chủ sở hữu sẽ có thể sử dụng căn nhà, nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể cho thuê do ý định của chủ sở hữu.

Ngoài ra, có những trường hợp nhà ở được thừa kế bị bỏ mặc do không có tiến độ mua bán hoặc chi phí thuê nhà.

Theo "Khảo sát tìm hiểu thực tế về chủ sở hữu nhà bỏ trống năm 2019" của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, 5 lý do nhiều nhất dẫn đến nhà bỏ trống như sau.

Vị trí số 1: Vì được dùng làm nhà kho (60,3%)
Vị trí thứ 2: Tôi không muốn trả tiền tháo dỡ (46,9%)
Vị trí thứ 3: Không có công dụng gì dù là đất trống (36,7%)
Vị trí thứ 4: Không thể sử dụng hoặc vứt bỏ khi bạn muốn (33,8%)
Vị trí thứ 5: Chất lượng nhà ở kém (cũ, nhỏ…) (33,2%)

■ Các biện pháp chống nhà trống của chính phủ

ダウンロード - 2023-05-16T170445.144.jpg


Liên quan đến sự gia tăng nhà trống, chính phủ cũng đang thực hiện các biện pháp. Dưới đây là các luật, pháp lệnh cấp bộ, hướng dẫn, v.v. đã được đưa ra như các biện pháp đối phó cấp quốc gia.

・Pháp luật: Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến việc thúc đẩy các biện pháp đối với nhà bỏ trống (Đạo luật số 127 năm 2014)
・Pháp lệnh: Pháp lệnh thi hành Luật các biện pháp đặc biệt liên quan đến việc thúc đẩy các biện pháp đối với nhà bỏ trống (2015 Bộ Nội vụ và Truyền thông và Sắc lệnh số 1 của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch)
・Lưu ý: Hướng dẫn cơ bản để thực hiện toàn diện và có hệ thống các biện pháp liên quan đến nhà bỏ trống (Bộ Nội vụ và Truyền thông/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Thông báo số 1 năm 2015)
・Hướng dẫn: Các hướng dẫn cần thiết để thực hiện đúng “các biện pháp đối với những ngôi nhà trống cụ thể, v.v.”

Đặc biệt, Luật Biện pháp Đặc biệt là luật quan trọng tạo cơ sở cho các biện pháp chống lại nhà bỏ trống, bao gồm định nghĩa về nhà bỏ trống và quyền hạn cũng như nghĩa vụ của chính quyền địa phương trong việc tiến hành kiểm tra tại chỗ.

Tại sao bạn nên bán căn nhà trống của mình vào năm 2023

ダウンロード - 2023-05-16T170448.784.jpg


Người ta cho rằng, năm 2023 là thời điểm tốt để thanh lý nhà trống. Điều này là do người ta cho rằng việc thanh lý nó vào năm 2023 là có cơ sở do ảnh hưởng của nhiều luật liên quan đến nhà trống.

Các luật và quy định ảnh hưởng đến việc bán nhà trống bao gồm đơn đăng ký thừa kế bắt buộc và sửa đổi Luật quản lý nhà chung cư phù hợp. Ngoài quy luật, sự biến động của giá bất động sản cũng sẽ tác động không nhỏ đến doanh số bán hàng. Những lý do cho việc bán hàng được trình bày chi tiết dưới đây.

■ Đăng ký thừa kế bắt buộc

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, nếu bất động sản được mua lại do thừa kế, sẽ phải làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu bất động sản trong vòng 3 năm kể từ ngày biết về việc mua lại và hình phạt (phạt tiền không phải hình phạt từ 100.000 yên trở xuống) đã được quyết định. Ngay cả trước đó, bắt buộc phải thay đổi tên, nhưng không có hình phạt. Bằng cách bắt buộc điều này kèm theo các hình phạt, người ta hy vọng rằng việc thay đổi tên sẽ được thúc đẩy và số lượng bất động sản không xác định được chủ sở hữu sẽ giảm.

Do đó, những người được thừa kế bất động sản sẽ bị phạt nếu không sang tên mà không có lý do cụ thể, vì vậy hãy hoàn thành việc đăng ký thay đổi trong năm 2023.

■ Biến động giá bất động sản

Kích hoạt phân phối bằng cách bán bất động sản là một phương tiện hiệu quả để giải quyết những ngôi nhà bỏ trống.

Tuy nhiên, giá thị trường có ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng. Năm 2023, người ta nói rằng giá bất động sản sẽ tăng trên toàn quốc. Giá bất động sản có thể đột ngột giảm xuống, do đó, nên cân nhắc việc bán trong khi xu hướng tăng tiếp tục.

■ Tác động của việc sửa đổi Luật quản lý nhà chung cư phù hợp

Nhà trống không chỉ là nhà biệt lập mà còn là nhà chung cư. Nếu đó là một căn phòng trong một căn hộ, nó có xu hướng tương đối dễ dàng để xử lý so với một ngôi nhà biệt lập. Tuy nhiên, những ai đang tính thanh lý căn hộ nên cân nhắc bán càng sớm càng tốt.

Điều này là do việc sửa đổi Đạo luật cải thiện quản lý nhà chung cư đã được thực hiện từ tháng 4 năm 2022. Do việc sửa đổi, việc trực quan hóa việc quản lý nhà chung cư sẽ tiến triển và dự kiến giá trị của những căn hộ chung cư không được trực quan hóa sẽ giảm xuống. Bằng cách xử lý tài sản trước khi nó giảm giá trị, bạn có thể duy trì giá trị của nó ở một mức độ nào đó.

Nhà trống và tiền thuế

Các loại thuế liên quan đến bất động sản bao gồm thuế bất động sản và thuế quy hoạch thành phố. Thuế tài sản cố định và thuế quy hoạch thành phố được ưu đãi giảm thuế đặc biệt trong trường hợp đất nhà và xây dựng nhà. Trong một số trường hợp, ngay cả đất trống cũng được coi là đất ở, dẫn đến việc giảm thuế tới 1/6.

Tuy nhiên, kể từ khi Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến việc thúc đẩy các biện pháp đối với nhà bỏ trống (thường được gọi là Đạo luật về các biện pháp đặc biệt đối với nhà bỏ trống) có hiệu lực vào tháng 5 năm 2015, những ngôi nhà bỏ trống đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây được coi là "nhà trống cụ thể". những ngôi nhà." Ngoài việc bị loại khỏi trường hợp ngoại lệ, sẽ bị phạt tiền lên tới 500.000 yên.

◆Yêu cầu đối với nhà trống cụ thể

・Nếu để nguyên như vậy, nhà có thể bị sập hoặc trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn.
・Các mối nguy vệ sinh có thể xảy ra nếu không được giám sát
・Cảnh quan bị hư hại đáng kể do thiếu sự quản lý thích hợp.
・Các tình huống khác mà việc bỏ mặc tài sản không được giám sát là không phù hợp để bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Hãy sớm thanh lý căn nhà trống trước khi nó trở thành tình trạng được đánh giá là căn nhà trống cụ thể.

Vấn đề nhà trống phải được giải quyết riêng lẻ

Các biện pháp khác nhau được thực hiện trong nước như một biện pháp đối phó với những ngôi nhà bỏ trống, và luật pháp với các điều khoản hình sự cũng được thi hành. Việc để nhà trống không chỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mà còn gây thiệt hại về kinh tế cho gia chủ.

Nếu là di sản thừa kế không có người trông coi, việc không đăng ký cũng sẽ bị phạt. Để giải quyết vấn đề nhà trống, các chủ sở hữu cá nhân cần nhận thức rõ hơn về vấn đề và hành động hơn là các biện pháp của chính phủ. Với bài viết này như một tài liệu tham khảo, cần xem xét và hành động để giải quyết vấn đề nhà trống vào năm 2023.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top