Tiêu dùng Nhật Bản : Chi phí nuôi con tăng 2.500 yên mỗi tháng, ảnh hưởng trực tiếp bởi giá cả tăng cao.

Tiêu dùng Nhật Bản : Chi phí nuôi con tăng 2.500 yên mỗi tháng, ảnh hưởng trực tiếp bởi giá cả tăng cao.

ダウンロード - 2022-09-28T170130.682.jpg


Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Yasuda công bố kết quả cuộc khảo sát ngày 28 cho thấy 85,2% nam giưới và nữ giới có con từ 0 đến 6 tuổi trả lời rằng họ cảm thấy gánh nặng chi phí nuôi dạy con cái đã gia tăng do giá cả tăng cao. Khi được hỏi với câu hỏi nhiều câu trả lời, 58,4% cho biết chi phí thực phẩm như sữa và thức ăn cho trẻ em đã tăng cao. Dự đoán chi phí nuôi dạy trẻ trung bình hàng tháng vào năm 2022 sẽ đạt 39.299 Yên, tăng 2.505 Yên so với năm trước đó .

Vào tháng 10 năm 2019, giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em miễn phí đã được đưa vào áp dụng, nhưng theo ông Yuichi Kodama thuộc Viện nghiên cứu Yasuda Meiji chỉ ra rằng "giá cả tăng cao gần như đã hủy bỏ tác dụng giảm thiểu chi phí của việc trông trẻ miễn phí."

Ngoài mục thực phẩm, 36,5% cho biết "hóa đơn điện và ga" đã gia tăng và 35,7% cho biết "nhu cầu thiết yếu hàng ngày" như tã lót cũng đã tăng .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top