Tiêu dùng Nhật Bản : Chình phủ chính thức thông qua việc tăng giá gửi thư từ 84 yên lên 110 yên.

Tiêu dùng Nhật Bản : Chình phủ chính thức thông qua việc tăng giá gửi thư từ 84 yên lên 110 yên.

ダウンロード - 2024-05-21T144535.175.jpg


Vào ngày 21, chính phủ đã tổ chức một cuộc họp với các bộ trưởng liên quan về vấn đề giá cả tại Văn phòng Thủ tướng và thông qua đề xuất sửa đổi nhằm nâng giới hạn trên về phí bưu chính đối với thư ( bưu phẩm cỡ tiêu chuẩn có trọng lượng từ 25 gam trở xuống ) từ mức hiện hành 84 yên lên 110 yên. Để ứng phó với điều này, Bộ Nội vụ và Truyền thông dự kiến sẽ sửa đổi sắc lệnh cấp bộ vào giữa tháng 6, và Bưu điện Nhật Bản dự kiến sẽ điều chỉnh giá lên 110 yên vào khoảng tháng 10. Đây là lần tăng giá đầu tiên trong 30 năm kể từ năm 1994, không tính thời điểm tăng thuế tiêu dùng.

Bưu điện Nhật Bản có kế hoạch tăng giá thư dưới 50 gram, loại thư không yêu cầu sửa đổi sắc lệnh của Bộ, từ 94 yên lên 110 yên. Bưu thiếp sẽ được sửa đổi từ 63 yên thành 85 yên. Kế hoạch là tăng giá cho tỷ lệ thư có kích thước không chuẩn lên khoảng 30%, với một số trường hợp ngoại lệ.

Hoạt động bưu chính của Bưu điện Nhật Bản đang chìm trong sắc đỏ do lỗ và cơ quan này đã quyết định tăng giá để cải thiện lợi nhuận.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top