Xã hội Nhật Bản : Chính phủ yêu cầu thông tin của các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài.

Xã hội Nhật Bản : Chính phủ yêu cầu thông tin của các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO1317536029112021000000-1.jpg


Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi hướng dẫn về việc xử lý quỹ nghiên cứu để các viện nghiên cứu trong nước sẽ trình chính phủ thông tin khi nhận được các quỹ nghiên cứu như trợ cấp và tiền tài trợ từ nước ngoài.

Theo hướng dẫn mới, khi một tổ chức nghiên cứu trong nước nhận được các quỹ nghiên cứu như trợ cấp hoặc tiền tài trợ từ nước ngoài, các tổ chức phải nộp chi tiết về quỹ nghiên cứu đã nhận và tình trạng đăng ký nghiên cứu ở nước ngoài cho chính phủ.

Nếu một nhà nghiên cứu thuộc một tổ chức ở nước ngoài hoặc tham gia chương trình tuyển dụng ở nước ngoài, họ cũng phải báo cáo tên của cơ sở mà họ thuộc về và chức vụ của họ. Nếu ai đó lừa đảo xuyên tạc thông tin và nhận tiền tài trợ nghiên cứu , họ sẽ bị hạn chế đăng ký tham gia các chương trình nghiên cứu trong nước trong 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Kobayashi nhấn mạnh, "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dòng chảy tri thức công nghệ ra nước ngoài, bao gồm cả việc sửa đổi lần này."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top