Xã hội Nhật Bản : Có thể xác minh danh tính thông qua ứng dụng khi nhận thẻ my number từ tháng 5.

Xã hội Nhật Bản : Có thể xác minh danh tính thông qua ứng dụng khi nhận thẻ my number từ tháng 5.

28593.jpg


Thẻ ID sinh viên và thẻ ID nhân viên đã đăng ký trong ứng dụng ID giờ đây sẽ được chấp nhận làm tài liệu xác minh danh tính mà người nộp đơn phải xuất trình khi nhận Thẻ My Number tại quầy hỗ trợ . Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản dự kiến sẽ sửa đổi các pháp lệnh cấp bộ liên quan vào đầu tháng 5 và dự kiến sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tính đến ngày 7, khoảng 98,77 triệu Thẻ My Number đã được phát hành, biểu thị tỷ lệ phần trăm dân số là khoảng 78,8%. Đa dạng hóa các phương tiện xác minh danh tính và khuyến khích sinh viên và người lao động thực hiện đăng ký thẻ .

Thẻ My Number mới sẽ được giới thiệu vào năm 2026, không có giới tính, ngày sinh dựa trên lịch phương Tây - việc thay đổi tên sẽ được chính phủ xem xét

Khi nhận thẻ My Number , người dân cần mang theo giấy tờ xác minh danh tính đến quầy cùng với thông báo phát hành sẽ nhận được sau khi đăng ký. Hiện tại, chỉ cần một loại giấy tờ có ảnh, chẳng hạn như bằng lái xe hoặc hộ chiếu, nhưng trường hợp không có thì phải xuất trình hai giấy tờ do các tổ chức hoặc công ty công cấp. Ví dụ bao gồm thẻ bảo hiểm y tế, sổ tay hưu trí, thẻ sinh viên, thẻ nhân viên, v.v.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, trong những năm gần đây, các ứng dụng cho phép cài thẻ sinh viên và nhân viên trên điện thoại thông minh đã được phát triển và một số trường học, công ty không còn cung cấp thẻ giấy hoặc thẻ nhựa. Trong hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương nhận được thắc mắc của những sinh viên không có thẻ sinh viên bằng giấy nên đã yêu cầu chính quyền chấp nhận thẻ căn cước như một hình thức nhận dạng.

Bộ sẽ yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống lạm dụng. Ví dụ: ``ảnh chụp màn hình'' là hình ảnh của màn hình điện thoại thông minh, có thể bị các bên thứ ba thao túng và sử dụng để mạo danh. Do đó, một phương pháp khả thi là người nộp đơn bật ứng dụng tại quầy, vận hành ứng dụng ngay tại chỗ và yêu cầu người nộp đơn chứng minh rằng đó là ID của họ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top