Giáo dục Nhật Bản công nhận tiếng Nhật là tín chỉ tốt nghiệp cho học sinh phổ thông trung học người nước ngoài

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã quyết định từ năm 2023 trở đi sẽ công nhận giáo dục tiếng Nhật là tín chỉ để tốt nghiệp đối với học sinh người nước ngoài . Những giáo viên có chứng chỉ sư phạm dạy ở bậc Trung học phổ thông sẽ là giáo viên dạy (tiếng Nhật) chính và giáo viên tiếng Nhật của các trường tiếng Nhật tư nhân sẽ đóng vai trò hỗ trợ giảng dạy. Đề án dự thảo đã được báo cáo tại một tiểu ban của Hội đồng Giáo dục Trung ương (Cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ) vào ngày 24.

nihongo-3.jpgTheo khảo sát năm 2018 của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, có 4172 học sinh trung học công lập là công dân nước ngoài hoặc có cha mẹ là người nước ngoài cần học thêm tiếng Nhật. Cùng với lượng lao động người nước ngoài cũng như lưu học sinh tăng lên thì số học sinh người nước ngoài này cũng đã tăng 2,7 lần so với 10 năm trước. Mặt khác, tỷ lệ bỏ học của nhóm học sinh học sinh này năm 2017 là 9,6%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân học sinh trung học phổ thông bỏ học tại Nhật ( khoảng 1,3%).


Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, giảng dạy tiếng Nhật đã được xem như là một "chương trình giảng dạy đặc biệt" kể từ năm 2014 và được công nhận là một phần của chương trình giáo dục. Tuy nhiên, nó đã không được công nhận ở bậc trung học phổ thông , và chỉ được dạy theo dạng phụ đạo tại một số trường.


Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ có kế hoạch cho phép cơ cấu “Chương trình giảng dạy đặc biệt “ này ngay cả ở bậc Trung học phổ thông và đưa nó vào danh sanh số tín chỉ cần để tốt nghiệp ( 74 tín chỉ trở lên) với điều kiện bản thân môn này không vượt quá quá 21 tín chỉ. Do thiếu giáo viên có thể dạy tiếng Nhật nên học sinh học tiếng Nhật ở các trường trung học phổ thông khác cũng được chấp nhận tín chỉ . Trường trung học phổ thông lập một kế hoạch giảng dạy được cá nhân hóa cho từng học sinh và công nhận các tín chỉ nếu đạt được mục tiêu. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ sửa đổi các sắc lệnh cấp bộ có liên quan vào cuối tháng 3 năm nay và bắt đầu thực hiện từ năm 2023. 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top