Xã hội Nhật Bản : Đảm bảo người nước ngoài đăng ký chế độ Nenkin , bắt đầu từ tháng 10.

Xã hội Nhật Bản : Đảm bảo người nước ngoài đăng ký chế độ Nenkin , bắt đầu từ tháng 10.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO4934839006062024000000-1.jpg


Vào ngày 11, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố chính sách đảm bảo rằng những người nước ngoài đến Nhật Bản lần đầu tiên sẽ đăng ký tham gia các chế độ lương hưu công cộng ( Nenkin ).

Mặc dù hiện tại việc đăng ký là bắt buộc nhưng có những trường hợp ở Nhật Bản mà không đăng ký, vì vậy Cơ quan Hưu trí Nhật Bản sẽ cập nhật hệ thống vào khoảng tháng 10. Nếu không trả lời cuộc gọi đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định, dịch vụ sẽ lấy thông tin từ sổ đăng ký cư trú cơ bản và buộc mọi người phải đăng ký.

Cho đến nay, khi người nước ngoài sống ở Nhật Bản đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ bị kiểm tra xem đã đăng ký Nenkin hay chưa và thực hiện các thủ tục. Người nước ngoài sẽ phải đăng ký và một nền tảng kinh tế sẽ được thành lập để cho phép họ tiếp tục sống cho đến khi nghỉ hưu.

Theo Khảo sát tuyển sinh hưu trí công năm 2019, tỷ lệ người nước ngoài (độ tuổi 20-59) sống tại Nhật Bản không đăng ký là 4,4%, cao hơn mức 0,1% của người Nhật cùng độ tuổi. Người ta cho rằng một số du học sinh và những người tự kinh doanh đã không đăng ký chế độ này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top