Việc làm Nhật Bản : Đề xuất hủy bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng cho người nước ngoài, tuyên bố rõ ràng để đảm bảo nguồn nhân lực.

Việc làm Nhật Bản : Đề xuất hủy bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng cho người nước ngoài, tuyên bố rõ ràng để đảm bảo nguồn nhân lực.

20230410at90S_p.jpg


Một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã đề xuất một kế hoạch bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng cho người nước ngoài nhằm mục đích đóng góp cho cộng đồng quốc tế và tạo ra một hệ thống mới.

Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng hiện tại nhằm mục đích đóng góp quốc tế bằng cách cho phép người nước ngoài có được kỹ năng và kiến thức khi làm việc tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, trên thực tế, đó đã trở thành một phương tiện để đảm bảo lực lượng lao động tại Nhật Bản , và đã xảy ra hàng loạt rắc rối như các vụ hành hung và không trả lương cho thực tập sinh, và đề xuất đang được chính phủ xem xét.

Dự thảo báo cáo tạm thời được trình bày vào ngày 10 kêu gọi bãi bỏ hệ thống hiện tại và tạo ra một hệ thống mới, mục đích là để "dự trữ nguồn nhân lực" tại Nhật Bản và quy định rằng người nước ngoài nên được coi là nguồn lực lượng lao động tại Nhật Bản .

Ngoài ra, những hạn chế về việc thay đổi nơi làm việc, vốn không được phép về nguyên tắc cho đến nay sẽ được nới lỏng trong hệ thống mới .

Hội đồng chuyên gia đang có kế hoạch biên soạn một báo cáo cuối cùng vào mùa thu năm nay.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top