thực tập sinh kỹ năng

 1. yuri

  Xã hội Có nên bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng không? Bảo đảm nhân quyền cho người nhập cư, thái độ khác nhau giữa các đảng phái chính trị

  Có nên bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng nước ngoài? Có cần luật cấm phân biệt chủng tộc không? Khi ngày bỏ phiếu cho cuộc bầu cử hạ viện (31 tháng 10) đến gần, NPO "mạng lưới đoàn kết quốc gia với người nhập cư" đã công bố kết quả cuộc khảo sát của các đảng phái về chính sách nhập...
 2. yuki1485

  Xã hội Thực tập sinh kỹ năng, chỉ 2% quay trở lại sau khi sinh con.

  Khoảng sau 3 năm khi chính phủ Nhật Bản thực hiện Luật tối ưu hóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật , trong số 637 thực tập sinh kỹ năng nước ngoài bị gián đoạn đào tạo do mang thai hoặc sinh con, chỉ có 11 người đã bắt đầu lại việc đào tạo, tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 2%. Nguồn tin đã được làm rõ...
 3. yuri

  Việc làm Thực trạng “bóc lột sức lao động” đối với thực tập sinh kỹ năng nước ngoài giả danh chính phủ Nhật Bản

  Chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ Nhật Bản "tiếp tục lạm dụng chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng nước ngoài để bóc lột lao động nước ngoài." Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ ra trong "báo cáo buôn bán lao động năm 2021" được công bố ngày 1 tháng 7. Báo cáo chỉ trích gay gắt phản ứng của chính phủ...
Top