Nhật bàn đến việc hạ độ tuổi giáo dục bắt buộc

Nhật bàn đến việc hạ độ tuổi giáo dục bắt buộc

Bộ giáo dục Nhật Bản đang bàn thảo đến việc hạ độ tuổi giáo dục bắt buộc từ 6 tuổi xuống 5 và gộp trường cấp I và cấp II lại làm một.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc giáo dục năm cuối của mẫu giáo sẽ được miễn phí.

20140604-00000087-san-000-4-view.jpg


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140604-00000087-san-pol
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top