Việc làm Nhật Bản : Điều tra về việc tăng lương tối thiểu, 70% công ty đáp ứng với việc tăng lương.

Việc làm Nhật Bản : Điều tra về việc tăng lương tối thiểu, 70% công ty đáp ứng với việc tăng lương.

cover_news053.jpg


70% công ty đáp ứng với việc tăng lương tối thiểu bằng cách "tăng lương" .

Vào tháng 7, một hội đồng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đưa ra hướng dẫn tăng mức lương trung bình mỗi giờ trên toàn quốc lên 1.002 yên trong năm tài khóa 2023.

20230809_144402_p_o_49084461.jpg


Một cuộc khảo sát của Teikoku Databank cho thấy 70% các công ty đã đáp ứng bằng cách "tăng lương" .

Ngoài ra, mức lương theo giờ thấp nhất tại thời điểm tuyển dụng hiện tại là 1.086 yên so với mức trung bình toàn quốc, cao hơn 84 yên so với mục tiêu cho năm tài chính 2023.

Teikoku Databank phân tích rằng đã có một động thái đặt ra mức lương cao hơn để đảm bảo việc làm do tình trạng thiếu hụt lao động.

Có ý kiến cho rằng các công ty đang dấy lên lo ngại rằng nếu giữ nguyên tiêu chuẩn giảm trừ người phụ thuộc thì số giờ làm việc của lao động sẽ giảm do “rào cản thu nhập hàng năm” dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top