Kinh tế Nhật Bản : Doanh nghiệp niêm yết báo lãi cao kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp nhờ đồng yên giảm giá lịch sử.

Kinh tế Nhật Bản : Doanh nghiệp niêm yết báo lãi cao kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp nhờ đồng yên giảm giá lịch sử.

AS20240513002368.jpg


Trong kết quả tài chính của các công ty niêm yết cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, tổng lợi nhuận ròng, biểu thị lợi nhuận cuối cùng dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp. Việc đồng Yên yếu trong lịch sử đang thúc đẩy đáng kể hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong số các công ty tạo nên Chỉ số giá chứng khoán Tokyo (TOPIX), tổng số 1.292 công ty (không bao gồm các công ty tài chính) có kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3, kết quả của 720 công ty (khoảng 55%) được công bố vào ngày 13 và kết quả của các công ty chưa được công bố. SMBC Nikko Securities đưa ra ước tính dựa trên dự báo và các yếu tố khác.

Doanh thu tăng 3,6% so với năm trước lên 60,4 nghìn tỷ yên, lợi nhuận hoạt động, thể hiện lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, tăng 17,2% lên 45,9 nghìn tỷ yên và lợi nhuận ròng tăng 17,1% lên 48,7 nghìn tỷ yên.

Nguyên nhân dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ là do đồng yên yếu hơn và đồng đô la mạnh hơn, đây là mức thấp nhất trong khoảng 34 năm. Đặc biệt, ngành sản xuất bị ảnh hưởng lớn bởi sự gia tăng lợi nhuận kinh doanh ở nước ngoài khi chuyển đổi sang đồng yên, khiến lợi nhuận ròng tăng 24,2%. Tập đoàn ô tô Toyota ghi nhận lợi nhuận ròng 4,9 nghìn tỷ yên, trở thành nhà sản xuất trong nước đầu tiên vượt quá 4 nghìn tỷ yên, và các công ty ô tô khác cũng công bố lợi nhuận tăng trên diện rộng.

Mặc dù đồng yên yếu hơn dẫn đến tăng chi phí nguyên liệu thô và năng lượng nhập khẩu, nhưng dường như đó không phải là yếu tố làm giảm doanh số bán hàng nói chung do giá cả được chuyển sang sản phẩm và dịch vụ. Nhìn vào lợi nhuận ròng theo ngành, thực phẩm tăng 14,7%, điện và khí đốt chuyển từ thâm hụt năm trước sang thặng dư 2,2 nghìn tỷ yên. Ngành phi sản xuất nói chung tăng 3,8%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top