Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 11 tháng liên tiếp. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết : “Giá cả tăng cao cũng có tác động”

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 11 tháng liên tiếp. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết : “Giá cả tăng cao cũng có tác động”

ダウンロード - 2024-02-07T160556.608.jpg


Số lượng đơn xin hỗ trợ công cộng trên toàn quốc đạt 21.972 trường hợp vào tháng 11 năm ngoái, tăng 539 trường hợp (2,5%) so với cùng tháng năm ngoái. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố điều này vào ngày 7. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp số đơn đăng ký vượt mức cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng liên tiếp hàng năm dài nhất kể từ khi kết quả khảo sát bắt đầu được công bố hàng tháng trong năm tài chính 2012.

Số hộ được hỗ trợ sinh kế trên toàn quốc là 1.653.002 hộ, tăng 6.416 hộ (0,4%) so với cùng kỳ năm ngoái. Về lý do khiến số đơn đăng ký tiếp tục tăng, Ban Phúc lợi của Bộ cho biết ngoài những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Corona, chỉ số giá tiêu dùng tăng và số tiền tiết kiệm giảm là những lý do người dân nộp đơn xin phúc lợi. Bộ cũng cho biết : “Giá cả tăng cao gần đây cũng có thể có tác động đến điều này”.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top