Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 9 tháng liên tiếp , mức tăng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 9 tháng liên tiếp , mức tăng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2012.

AS20230705001329.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trong ngày 6 đã công bố số đơn xin hỗ trợ phúc lợi trong tháng 9 là 21.644 trường hợp (số liệu sơ bộ), tăng 1,3% so với cùng tháng năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tổng số hàng tháng hiện tại bắt đầu vào năm tài chính 2012 vượt quá cùng tháng của năm trước trong 9 tháng liên tiếp. Điều này dường như là do tác động liên tục của đại dịch Corona và giá cả tăng cao.

Số hộ được bảo vệ sinh kế tăng 0,4% lên 1.651.187 hộ. Trong đó 55,3% hộ gia đình là hộ gia đình người già và 15,8% là “hộ gia đình khác”, bao gồm cả hộ gia đình thất nghiệp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top