Xã hội Nhật Bản : Đơn xin phúc lợi của tháng 4 tăng 11,4% so với năm 2019 trước khi lan rộng lây nhiễm Corona.

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin phúc lợi của tháng 4 tăng 11,4% so với năm 2019 trước khi lan rộng lây nhiễm Corona.

Số đơn xin phúc lợi trong tháng 4 năm nay là hơn 19.000 trường hợp, giảm 10% so với tháng 4 năm ngoái khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên được ban hành . Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký đã tăng lên đáng kể so với năm 2019, là năm trước khi lan rộng lây nhiễm Corona, và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đang kêu gọi người dân "không ngần ngại trong việc tư vấn."

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , 19.165 trường hợp xin phúc lợi đã được nộp trên toàn quốc trong tháng 4, giảm 2.321 trường hợp tương đương 10,8% so với tháng 4 năm ngoái. Số lượng hồ sơ trong tháng 4 năm ngoái tăng đáng kể so với cùng tháng năm 2019 do đợt tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên nên số lượng đơn của năm nay giảm so với cùng tháng năm ngoái.

Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký trong tháng 4 này đã tăng 11,4% so với năm 2019 là năm trước khi lan rộng lây nhiễm Corona , và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết sự gia tăng này vẫn tiếp tục do Corona.

Ngoài ra, số hộ gia đình nhận trợ cấp phúc lợi trong tháng 4 là 1.638.787 hộ trên toàn quốc, tăng 0,3% so với tháng 4 năm ngoái.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, "Do ảnh hưởng của Corona tiếp tục trong thời gian dài, nên ngày càng có nhiều người đang phải vật lộn để kiếm sống. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong tương lai." Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết trên trang web của mình, "Đơn xin phúc lợi là quyền của công dân. Bất kỳ ai cũng có thể cần phúc lợi, vì vậy đừng ngại ngần mà hãy liên hệ trao đổi với chúng tôi."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 482c4b4b8b3a187acc65f2e3f518df1a.jpg
    482c4b4b8b3a187acc65f2e3f518df1a.jpg
    1,022.4 KB · Lượt xem: 243

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top