Việc làm Nhật Bản : Dự báo trầm trọng thiếu hụt lao động khoảng 500.000 người tại 9 tỉnh vào năm 2030.

Việc làm Nhật Bản : Dự báo trầm trọng thiếu hụt lao động khoảng 500.000 người tại 9 tỉnh vào năm 2030.

te.jpg


Đến năm 2030, sẽ thiếu khoảng 500.000 lao động ở 9 tỉnh : Kyushu, Yamaguchi và Okinawa. Viện nghiên cứu kinh tế Kyushu (Kyukeicho), một tổ chức nghiên cứu tư nhân, đã tiết lộ kết quả ước tính dự đoán sự gia tăng tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong ấn bản năm 2024 của Sách trắng kinh tế Kyushu phát hành ngày 26.

Số lượng lao động thiếu hụt là sự chênh lệch giữa cung và cầu lao động. Số lượng thiếu hụt lao động ở chín tỉnh vào năm 2030 ước tính là 495.000 người, gấp khoảng ba lần số lượng việc làm cần thiết để bù đắp cho tình trạng thiếu lao động vào năm 2022 là 166.000 người . Theo tỉnh , có 116.000 người ở Fukuoka, 67.000 người ở Kagoshima, 65.000 người ở Kumamoto và 62.000 người ở Nagasaki.

Theo nghề nghiệp, ước tính sẽ thiếu khoảng 51.000 người trong ngành dịch vụ bán hàng , 47.000 người lái xe (vận tải/vận hành máy móc/vận chuyển), 31.000 người làm việc trong ngành xây dựng và 30.000 người làm việc trong ngành y tế.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top