Covid-19 Nhật Bản: Dự định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày mai

Covid-19 Nhật Bản: Dự định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày mai

Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ gỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp đối với 5 tỉnh còn lại là Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa và Hokkaido vào ngày mai(tức ngày 25 tháng 5). Chính phủ sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia phân tích số liệu số người nhiễm mới và thông tin về hệ thống y tế để ngày mai Thủ Tướng Abe đưa ra quyết định cuối cùng.1590277768021.jpeg
Tiêu chuẩn để gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là trong vòng 1 tuần cứ mỗi 200 nghìn dân thì có dưới 1 người nhiễm mới. Ngày hôm qua (23 tháng 5) số người dương tính mới tại Tokyo, khu vực trọng điểm có tổng dân số là 9,2 triệu, là 2 người. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi tuyên bố khẩn cấp được ban ra. Nếu ngày hôm nay trong 5 tỉnh không xảy ra việc số người dương tính tăng đột biến thì khả năng ngày mai Nhật gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc là rất cao.

Nhật Bản đưa ra tuyên bố khẩn cấp với bảy tỉnh lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4(dự định đến 6 tháng 5). Ngày 16 mở rộng phạm vi ra toàn quốc. Ngày 4 tháng 5 gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 31 tháng 5. Ngày 14 tháng 5 gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39 tỉnh, ngày 21 gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh vùng Kinki. Nếu ngày mai (25 tháng 5) tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ tại 5 tỉnh còn lại thì về mặt pháp lý, Nhật Bản đã quay lại sinh hoạt bình thường.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top