Xã hội Nhật Bản : Dự đoán thiếu hụt hơn 11 triệu người lao động, gia tăng chênh lệch giữa Tokyo và các vùng địa phương vào năm 2040.

Xã hội Nhật Bản : Dự đoán thiếu hụt hơn 11 triệu người lao động, gia tăng chênh lệch giữa Tokyo và các vùng địa phương vào năm 2040.

ダウンロード - 2022-12-02T160753.281.jpg


Viện nghiên cứu công việc tuyển dụng (Tokyo) đã dự đoán rằng tình trạng thiếu lao động sẽ vượt quá 11 triệu người vào năm 2040, khi thế hệ baby boomers ( thuật ngữ chỉ những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1946 đến năm 1964) sẽ đến tuổi già. Viện phân tích rằng do sự suy giảm cơ cấu tỷ lệ sinh và dân số già, sẽ xuất hiện tình trạng thiếu lao động ở tất cả các tỉnh ngoại trừ Tokyo, và khoảng cách giữa Tokyo và các khu vực khác dự kiến sẽ ngày càng lớn.

Dự báo này được tính bằng cách ước tính dân số của đất nước và số lượng lao động trong tương lai trong mỗi ngành. Nguồn cung lao động đang bị thu hẹp do tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số, và tỷ lệ thiếu lao động cho số lượng lao động cần thiết vượt quá 20% ở 18 tỉnh.

Nghiêm trọng nhất là 39,4% ở tỉnh Kyoto, tiếp theo là 34,4% ở tỉnh Niigata và 33,5% ở tỉnh Nagano.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top