Kinh tế Nhật Bản: GDP tháng 7-9, tỷ lệ lãi suất hàng năm giảm 3,0%, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong 2 quý

Kinh tế Nhật Bản: GDP tháng 7-9, tỷ lệ lãi suất hàng năm giảm 3,0%, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong 2 quý

Tốc độ tăng trưởng GDP = tổng sản phẩm quốc nội từ tháng 7 đến tháng 9 do Văn phòng Nội các công bố là âm 3,0% tính theo giá trị thực hàng năm, là mức tăng trưởng âm đầu tiên trong hai quý.

Do ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp thứ tư do sự lây lan nhanh chóng của virus corona mới vào mùa hè này, hoạt động kinh tế bị hạn chế và sản xuất ô tô giảm mạnh do thiếu chất bán dẫn.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-15T093311.695.jpg
    ダウンロード - 2021-11-15T093311.695.jpg
    5.9 KB · Lượt xem: 129

Bài viết liên quan

Your content here
Top