Tiêu dùng Nhật Bản : Giá điện tháng 8 , dự kiến giảm ở 8 công ty .

Tiêu dùng Nhật Bản : Giá điện tháng 8 , dự kiến giảm ở 8 công ty .

20221205_denki (1).jpg


8 trong số 10 công ty điện lực lớn dự kiến giá điện trong tháng 8 sẽ giảm so với tháng trước.

Dựa trên số liệu thống kê thương mại sơ bộ công bố vào ngày 19, giá điện tháng 8 ( giá quy định cho hộ gia đình, mức sử dụng tháng 7 ) của 10 công ty điện lực lớn đã được ước tính, có tính đến "số tiền điều chỉnh chi phí nhiên liệu". Khi giá nhiên liệu cho LNG và than đã ổn định, người ta nhận thấy rằng đối với một hộ gia đình trung bình, giá cước của Công ty Điện lực Tokyo dự kiến sẽ giảm 57 yên so với tháng trước xuống còn 8.873 yên.

Công ty Điện lực Kansai sẽ vẫn giữ nguyên mức giá hiện tại và Công ty Điện lực Kyushu sẽ tăng thêm 2 yên, nhưng 8 công ty còn lại dự kiến sẽ giảm giá.

Công ty Điện lực Hokkaido, giảm 5 yên ở mức 9.518 yên.
Công ty Điện lực Tohoku, giảm 47 yên ở mức 8,808 yên.
Công ty Điện lực Tokyo, giảm 57 yên xuống còn 8.873 yên.
Công ty Điện lực Chubu, giảm 78 yên ở mức 8.613 yên.
Công ty Điện lực Hokuriku, giảm 18 yên ở mức 7.740 yên.
Công ty Điện lực Kansai, tương tự ở mức 7.664 yên.
Công ty Điện lực Chugoku, giảm 34 yên ở mức 8.480 yên.
Công ty Điện lực Shikoku, giảm 16 yên ở mức 8.579 yên.
Công ty Điện lực Kyushu, cao hơn 2 yên ở mức 7.553 yên.
Công ty Điện lực Okinawa, giảm 39 yên ở mức 9.624 yên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top