Xã hội Nhật Bản : Giấy đăng ký mang thai từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước

Xã hội Nhật Bản : Giấy đăng ký mang thai từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước

unnamed (9).jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào ngày 26 rằng số lượng giấy đăng ký mang thai mà chính quyền địa phương nhận được từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay là 507.075 trường hợp , giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2020 . Tổng kế lũy kế từ tháng 1 đếnTháng 7 năm 2020 thấp hơn 5,3% so với cùng kỳ năm 2019. Về mức giảm lần này, người phụ trách Bộ cho biết: “Tại thời điểm này chưa thể phân tích liệu ảnh hưởng của virus Corona mới đã giảm bớt hay chưa."

Số trường hợp đến tháng 4 đã được công bố trước đó, và số trường hợp từ tháng 5 đến tháng 7 mới được công bố. Tháng 5 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng 6 tăng 5,4% và tháng 7 giảm 4,3%. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số lượng giấy đăng ký mang thai đã giảm khoảng 2-5% mỗi năm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top