Xã hội Nhật Bản : Giới hạn thu nhập để giảm thuế cố định , điều chỉnh cho thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên.

Xã hội Nhật Bản : Giới hạn thu nhập để giảm thuế cố định , điều chỉnh cho thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên.

20231111-00048362-toushin-000-1-view.jpg


Tại cuộc họp điều hành cấp cao vào ngày 6, Ủy ban điều tra thuế của Đảng Dân chủ Tự do đã đồng ý đặt ra giới hạn thu nhập 20 triệu yên cho mức cắt giảm thuế cố định 40.000 yên mỗi người sẽ được thực hiện từ tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, có những ý kiến thận trọng trong các đảng cầm quyền, bao gồm cả Đảng Công Minh về giới hạn thu nhập đối với người có thu nhập cao, nên những điều chỉnh cuối cùng sẽ được thực hiện thông qua tham vấn thuế giữa các đảng cầm quyền.

Việc giảm thuế theo số tiền cố định áp dụng cho người nộp thuế và người phụ thuộc của họ, bao gồm cả vợ/chồng của họ, với mức thuế thu nhập 30.000 yên và thuế cư trú 10.000 yên cho mỗi người được khấu trừ vào thuế. Đối với một gia đình bốn người, về cơ bản số tiền thuế sẽ được giảm là 160.000 yên.

Mục đích của việc cắt giảm thuế cố định của chính phủ là để chống lại giá cả tăng cao, và một số người trong Đảng Dân chủ Tự do cho biết không cần thiết phải nhắm mục tiêu vào những người có thu nhập cao. Tổng chi phí tiền lương hàng năm của các thành viên trong Quốc hội là khoảng 21 triệu yên, bao gồm cả trợ cấp cuối kỳ và Ủy ban Thuế của Đảng Dân chủ Tự do muốn xem xét điều này khi xác định mức giới hạn thu nhập.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top