Xã hội Nhật Bản : Hướng đến mở rộng "kỹ năng đặc định số 2", thường trú cho người lao động nước ngoài.

Xã hội Nhật Bản : Hướng đến mở rộng "kỹ năng đặc định số 2", thường trú cho người lao động nước ngoài.

ダウンロード - 2023-04-24T180813.662.jpg


Về tình trạng cư trú "Kỹ năng đặc định" chấp nhận lao động nước ngoài trong các lĩnh vực thiếu lao động, chính phủ Nhật Bản đã thông báo vào ngày 24 rằng sẽ không có hạn chế nào đối với việc gia hạn thời gian lưu trú và tình trạng cư trú "kỹ năng đặc định số 2", cho phép gia đình thành viên đồng hành sẽ được mở rộng từ 2 lĩnh vực hiện nay lên 11 lĩnh vực. Sau khi được chấp thuận trong đảng cầm quyền, chính phủ đặt mục tiêu đưa ra quyết định Nội các vào tháng 6.

Biện pháp được cộng đồng doanh nghiệp và những người khác yêu cầu, sẽ là một bước ngoặt trong việc mở ra cơ hội thường trú cho người nước ngoài trong nhiều lĩnh vực.

■ Thiếu lao động trầm trọng: 2 lĩnh vực → 11 lĩnh vực

Kỹ năng đặc định là một hệ thống chấp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn nhất định sẵn sàng làm việc để giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Hệ thống được giới thiệu vào tháng 4 năm 2019, được phân theo số 1 và số 2.

Có 12 lĩnh vực như sản xuất thực phẩm và đồ uống, sản xuất máy móc công nghiệp, nông nghiệp, chăm sóc điều dưỡng, v.v. và "kiến thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" là điều bắt buộc. Thời gian lưu trú tối đa là 5 năm và các thành viên gia đình không thể đi cùng .

Giả sử trường hợp đổi từ kỹ năng số 1 sang số 2 thì yêu cầu phải lên đến “tay nghề cao”, và phải có kiến thức để giám sát công trường. Không có hạn chế về việc gia hạn thời gian lưu trú và có thể mang theo các thành viên trong gia đình, nhưng chỉ giới hạn ở hai lĩnh vực xây dựng và đóng tàu / công nghiệp đóng tàu, nơi tình trạng thiếu lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Tính đến cuối tháng 2 năm nay, có khoảng 146.000 người ở có tình trạng cư trú theo "kỹ năng đặc định số 1" , nhưng chỉ có 10 người ở "kỹ năng đặc định số 2". Với tình trạng thiếu lao động vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi áp dụng hệ thống Kỹ năng đặc định, các bộ và cơ quan phụ trách từng lĩnh vực và cộng đồng doanh nghiệp yêu cầu mở rộng lĩnh vực trong "kỹ năng đặc định số 2 ", từ đó hình thành nguồn nhân lực mới để đáp ứng.

Tại Ủy ban đặc biệt về lao động nước ngoài của Đảng Dân chủ Tự do trong cùng ngày, chính phủ đã công bố chính sách mở rộng "kỹ năng đặc định số 2" lên 11 không bao gồm chăm sóc điều dưỡng. Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng không được đưa vào "kỹ năng đặc định số 2" vì đã có một bằng cấp riêng "chăm sóc điều dưỡng" cho phép gia hạn thời gian lưu trú.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top