Covid-19 Nhật Bản: khả năng gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp 8 tỉnh còn lại trước 31 tháng 5

Covid-19 Nhật Bản: khả năng gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp 8 tỉnh còn lại trước 31 tháng 5

Hôm qua, ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Abe đã tổ chức họp báo và chính thức tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 31 tỉnh. Với 8 tỉnh còn lại Thủ tướng chỉ ra rằng: "Bên cạnh số người dương tính giảm mạnh thì sốngười cần máy trợ thở tại Tokyo và Osaka cũng đã giảm 60% so với thời điểm cao điểm. Tuy nhiên vẫn còn nguy cơ(bùng pháp trở lại)".
thutuongabe.jpg
Mặt khác, Thủ tướng cũng cho biết thêm: "Một tuần sau, tức là ngày 21 sẽ nhóm họp các chuyên gia và đánh giá lại tình hình dựa vào những tiêu chuẩn đã được quyết định lần này, nếu có thể thì không đợi mà gỡ bỏ trước thời hạn là ngày 31"

Như vậy, tám tỉnh vẫn còn duy trì tình trạng khẩn cấp là Hokkaido, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Kyoto và Hyogo sẽ có khả năng được gỡ bỏ sớm nếu tình hình dịch trong một tuần tới lắng xuống.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top