Việc làm Nhật Bản : Khảo sát điều không hài lòng với công việc , "Mức lương" ở thứ hạng cao.

Nhiều người cảm thấy không hài lòng với môi trường làm việc và nội dung công việc của công ty mà họ đang làm như thế nào ?

eca2f48aa82755cab7720e3d72b97cd72e575f6e528306c0a2559dfaa3ff6835dd646d7cfbeb2fe13d51675289bc57...jpg


Khảo sát đã hỏi những người từ 23 đến 34 tuổi đã bắt đầu hoặc quyết định chuyển việc, cho biết : "Không có triển vọng tăng thu nhập trong tương lai" (45,9%), và "Thu nhập thấp / có khả năng giảm" (41,2 %). Khảo sát cho thấy nhiều người không hài lòng với điều này.

Tiếp theo là "không có cảm giác thử thách hoặc hoàn thành" (32,6%) và "khối lượng công việc nhiều và nặng" (30,2%). Công ty tổ chức cuộc khảo sát nhận xét “Mặc dù cải cách phong cách làm việc đã cải thiện số giờ làm thêm và tỷ lệ ngày nghỉ được trả lương, nhưng nhiều người dường như cảm thấy khối lượng công việc và gánh nặng ngày càng nặng nề”.

Khi được hỏi tại sao bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi công việc, "Tôi muốn tăng thu nhập của mình" (44,3%) là cao nhất . Tiếp theo là "Tôi muốn cải thiện sự nghiệp của mình và công việc sẽ dẫn đến phát triển tương lai" (19,4%), "Nội dung công việc không phù hợp với tôi" (17,1%) và "Tôi không hài lòng với các mối quan hệ với đồng nghiệp” (16,9%)

Nếu thay đổi công việc

Khi đề cập đến việc thay đổi công việc / chuyển việc , về loại điều kiện và chế độ đãi ngộ mà mọi người muốn, câu trả lời phổ biến nhất là "thu nhập ổn định" (58,6%) Tiếp theo là "đãi ngộ tốt như nhiều phúc lợi" (54,5%), "nhiều ngày nghỉ / dễ dàng nghỉ có lương" (51,3%), "quan hệ nhân sự tốt" (49,0%), "trong khu vực tôi muốn làm việc”(45,2%).

Khảo sát được thu thập qua Internet, đối tượng khảo sát là 1500 người đã bắt đầu hoặc đã quyết định chuyển việc đã phản hồi . Thời gian khảo sát là tháng 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top