Xã hội Nhật Bản : Khảo sát trong năm tài khóa 2022, 26% nhân viên công ty làm việc từ xa, nhiều người muốn tiếp tục duy trì.

Xã hội Nhật Bản : Khảo sát trong năm tài khóa 2022, 26% nhân viên công ty làm việc từ xa, nhiều người muốn tiếp tục duy trì.

ダウンロード - 2023-05-08T170228.446.jpg


Theo một cuộc khảo sát trong năm tài khóa 2022 của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, tỷ lệ nhân viên văn phòng làm việc từ xa tại nhà hoặc ở nơi khác là 26,1%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với năm tài chính trước đó . Một quan chức của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cho biết: "Mặc dù dịch Corona đã lắng xuống nhưng một số người vẫn không muốn đi làm tại văn phòng." Tuy nhiên, 86,9% những người đã trải nghiệm phong cách làm việc trả lời rằng họ muốn tiếp tục thực hiện, và "Làm việc từ xa đang trở thành một phong cách làm việc mới ."

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái, khảo sát nhận đượcphản hồi của khoảng 36.000 nhân viên công ty, công chức và người làm việc bán thời gian trả lời trên Internet đã được thống kê. Tỷ lệ thực hiện làm việc từ xa theo khu vực làm việc là 40,0% ở khu vực đô thị Tokyo, 26,2% ở khu vực Kinki, 21,9% ở khu vực Chukyo và 17,5% ở các khu vực đô thị khu vực ngoại trừ ba khu vực đô thị lớn. Chỉ có các khu vực đô thị ngoài 3 khu vực đô thị lớn tăng so với năm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top