Việc làm Nhật Bản : Khoảng 30% các nhân viên tốt nghiệp trung học phổ thông "đã nghỉ việc"

Việc làm Nhật Bản : Khoảng 30% các nhân viên tốt nghiệp trung học phổ thông "đã nghỉ việc"

Theo kết quả của một cuộc khảo sát do một công ty hỗ trợ việc làm tư nhân thực hiện với đối tượng là người phụ trách nhân sự của các công ty trả lời rằng khoảng 30% nhân viên mới tốt nghiệp trung học phổ thông và gia nhập công ty vào mùa xuân năm nay "đã có người nghỉ việc". Các công ty được khảo sát đã phân tích rằng ảnh hưởng của virus Corona mới có thể gây ra sự không phù hợp và đã có thể dẫn đến việc nghỉ việc sớm.

K10013100881_2106232126_2106240510_01_02.jpg


Trong tháng này, Jinjibu, một công ty hỗ trợ tìm việc ở Osaka, đã thực hiện một cuộc khảo sát trên Internet đối với những người phụ trách nhân sự của các công ty và nhận được phản hồi từ 496 người.

Theo đó, 227 người trả lời rằng họ đang tuyển dụng nhân viên là học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông và trong số này, 70 người tương đương 31% trả lời những nhân viên mới tốt nghiệp trung học phổ thông và gia nhập công ty vào mùa xuân năm nay, "đã có người nghỉ việc".

Công ty được khảo sát cho biết việc nghỉ việc sớm của các nhân viên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là một vấn đề và Corrona có thể gây ra sự không phù hợp có thể dẫn đến nghỉ việc sớm.

Theo công ty, những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông vào mùa xuân năm nay và gia nhập công ty cho biết, "Tôi gia nhập công ty vì thực sự không thể thấy nơi làm việc do ảnh hưởng của virus Corona mới, nhưng tôi không thể làm quen với công việc của mình."

Ngoài ra, một số công ty tuyển dụng nhân viên là học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông cho biết “Tôi không thể theo dõi nhân viên mới vì bận rộn công việc”.

Giám đốc Mitsuhide Sasaki cho biết, "Nhiều nhân viên là học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông không thể kiếm được việc làm trong ngành hoặc nghề mà họ muốn do thảm họa Corona, và nhiều người đã gia nhập công ty mà không biết đầy đủ về công ty. Điều quan trọng là phải cân nhắc và theo dõi cẩn thận về hệ thống giáo dục và phương pháp giao tiếp sau khi gia nhập công ty. "

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho rằng có nhiều trường hợp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông , việc làm trong một ngành khác với hy vọng ban đầu là do lượng việc làm giảm do sự lan rộng lây nhiễm Corona, và Bộ muốn để tăng cường hỗ trợ bằng cách trả lời các cuộc tư vấn tại các văn phòng Hello Work trên toàn quốc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top