Xã hội Nhật Bản : Khoảng 40% tổng dân số đã được tiêm chủng vắc xin Corona mũi đầu tiên.

Xã hội Nhật Bản : Khoảng 40% tổng dân số đã được tiêm chủng vắc xin Corona mũi đầu tiên.

K10013175941_2108021501_2108021830_01_02.jpg


Theo tình hình mới nhất được chính phủ công bố ngày 2/8, tổng số người đã được tiêm vắc xin Corona mới ít nhất một lần trên cả nước là 50.356.795 người, chiếm 39,61% tổng dân số.

39% tổng dân số được tiêm chủng mũi đầu tiên, 29% được tiêm chủng mũi thứ hai

K10013175941_2108021752_2108021830_01_03.jpg


Số người hoàn thành 2 lân tiêm chủng là 37.024.867 người, tương đương 29,12% tổng dân số.

Tổng dân số bao gồm cả trẻ em dưới độ tuổi được tiêm chủng.

Những dữ liệu này dựa trên số lượng người đã được nhập vào hệ thống tiêm chủng từ mỗi khu vực và có khả năng quá trình tiêm chủng thực sự có thể được nâng cao hơn nữa do việc tiêm chủng theo nghề nghiệp, v.v. và có thể tăng lên trong tương lai.

Sau đây là chi tiết số lượng và tỷ lệ các tỉnh được tiêm chủng.

<Hokkaido / Tohoku>

▽ Tỉnh Hokkaido
Mũi đầu tiên : 2.126.311 người (40,36%)
Mũi thứ hai : 1.535.050 người (29,14%)

▽ Tỉnh Aomori
Mũi đầu tiên : 544.346 người (42,67%)
Mũi thứ hai : 413.988 người (32,45%)

▽ Tỉnh Iwate
Mũi đầu tiên: 510.676 người (41,33%)
Mũi thứ hai : 359.374 người (29,09%)

▽ Tỉnh Miyagi
Mũi đầu tiên : 949.562 người (41,42%)
Mũi thứ hai : 648.085 người (29,84%)

▽ Tỉnh Akita
Mũi đầu tiên : 433.880 người (44,03%)
Mũi thứ hai : 372.143 người (37,77%)

▽ Tỉnh Yamagata
Mũi đầu tiên : 513.824 người (47,48%)
Mũi thứ hai : 407.591 người (37,66%)

▽ Tỉnh Fukushima
Mũi đầu tiên : 812.148 người (43,15%)
Mũi thứ hai : 610.056 người (32,89%)

<Kanto / Koshinetsu>

▽ Tỉnh Ibaraki
Mũi đầu tiên : 1.165.511 người (39,72%)
Mũi thứ hai : 790.857 người (27,07%)

▽ Tỉnh Tochigi
Mũi đầu tiên : 672.613 người (34,22%)
Mũi thứ hai : 490.213 người (24,94%)

▽ Tỉnh Gunma
Mũi đầu tiên : 907.064 người (46,06%)
Mũi thứ hai : 617.215 người (31,34%)

▽ Tỉnh Saitama
Mũi đầu tiên : 2.547.523 người (34,47%)
Mũi thứ hai : 1.839.152 người (24,89%)

▽ Tỉnh Chiba
Mũi đầu tiên : 2.271.678 người (35,95%)
Mũi thứ hai : 1.652.830 người (26,15%)

▽ Tokyo
Mũi đầu tiên : 5.243.970 người (37,9%)
Mũi thứ hai : 3.497.683 người (25,28%)

▽Tỉnh Kanagawa
Mũi đầu tiên : 3.308.517 người (35,93%)
Mũi thứ hai : 2.490.802 người (27,05%)

▽ Tỉnh Niigata
Mũi đầu tiên : 991.814 người (44,45%)
Mũi thứ hai : 715.168 người (33,59%)

▽ Tỉnh Yamanashi
Mũi đầu tiên: 309.242 người (37,41%)
Mũi thứ hai : 260,34 người (31,46%)

▽ Tỉnh Nagano
Mũi đầu tiên : 850.563 người (40,75%)
Mũi thứ hai : 695.515 người (31,6%)

<Tokai / Hokuriku>

▽ Tỉnh Toyama
Mũi đầu tiên : 430.756 người (40,79%)
Mũi thứ hai : 331.388 người (31,38%)

▽ Tỉnh Ishikawa
Mũi đầu tiên : 510.442 người (44,79%)
Mũi thứ hai : 384.308 người (33,72%)

▽ Tỉnh Fukui
Mũi đầu tiên : 358,62 người (44,98%)
Mũi thứ hai : 263.671 người (33,8%)

▽ Tỉnh Gifu
Mũi đầu tiên : 862.606 người (42,44%)
Mũi thứ hai : 678.960 người (33,85%)

▽ Tỉnh Shizuoka
Mũi đầu tiên : 1.376.179 người (36,87%)
Mũi thứ hai : 1.021.738 người (27,55%)

▽ Tỉnh Aichi
Mũi đầu tiên: 2.806.030 người (37,04%)
Mũi thứ hai : 1.993.126 người (26,31%)

▽ Tỉnh Mie
Mũi đầu tiên : 734.471 người (40,49%)
Mũi thứ hai : 562.415 người (31,01%)

< Kinki >

▽ Tỉnh Shiga
Mũi đầu tiên : 562.521 người (39,59%)
Mũi thứ hai : 404.830 người (28,49%)

▽ Tỉnh Kyoto
Mũi đầu tiên : 995.970 người (39,12%)
Mũi thứ hai : 786.940 người (30,79%)

▽ Tỉnh Osaka
Mũi đầu tiên : 3.296.028 người (37,24%)
Mũi thứ hai : 2.364.226 người (26,72%)

▽ Tỉnh Hyogo
Mũi đầu tiên : 2.265.556 người (40,73%)
Mũi thứ hai : 1.713.361 người (30,87%)

▽ Tỉnh Nara
Mũi đầu tiên : 563.709 người (41,64%)
Mũi thứ hai : 445.093 người (32,88%)

▽ Tỉnh Wakayama
Mũi đầu tiên : 469.414 người (49,19%)
Mũi thứ hai : 356.294 người (37,34%)

<Khu vực Chugoku>

▽ Tỉnh Tottori
Mũi đầu tiên : 251.059 người (44,74%)
Mũi thứ hai : 188.744 người (33,63%)

▽ Tỉnh Shimane
Mũi đầu tiên : 300.777 người (44,28%)
Mũi thứ hai : 214.447 người (31,57%)

▽ Tỉnh Okayama
Mũi đầu tiên : 874.825 người (45,96%)
Mũi thứ hai : 635.699 người (33,39%)

▽ Tỉnh Hiroshima
Mũi đầu tiên : 1.139.921 người (40,32%)
Mũi thứ hai : 852.960 người (30,17%)

▽ Tỉnh Yamaguchi
Mũi đầu tiên : 706.164 người (51,55%)
Mũi thứ hai : 538.931 người (39,41%)

<Shikoku>

▽ Tỉnh Tokushima
Mũi đầu tiên : 330.808 người (44,55%)
Mũi thứ hai : 265.560 người (35,77%)

▽ Tỉnh Kagawa
Mũi đầu tiên : 371.877 người (37,9%)
Mũi thứ hai : 292.401 người (29,8%)

▽ Tỉnh Ehime
Mũi đầu tiên : 566.532 người (41,38%)
Mũi thứ hai : 457.345 người (33,4%)

▽ Tỉnh Kochi
Mũi đầu tiên: 336.814 người (47,49%)
Mũi thứ hai : 264.734 người (37,33%)

<Kyushu / Okinawa>

▽ Tỉnh Fukuoka
Mũi đầu tiên : 2.107.365 người (41,08%)
Mũi thứ hai : 1.533.319 người (29,89%)

▽ Tỉnh Saga
Mũi đầu tiên : 399.288 người (48,47%)
Mũi thứ hai : 317.101 người (38,49%)

▽ Tỉnh Nagasaki
Mũi đầu tiên : 615.639 người (45,58%)
Mũi thứ hai : 464.275 người (34,37%)

▽ Tỉnh Kumamoto
Mũi đầu tiên : 389.998 người (47,46%)
Mũi thứ hai : 616.814 người (34,85%)

▽ Tỉnh Oita
Mũi đầu tiên : 508.493 người (44,17%)
Mũi thứ hai : 383.812 người (33,34%)

▽ Tỉnh Miyazaki
Mũi đầu tiên : 457.220 người (41,72%)
Mũi thứ hai : 376.895 người (33,57%)

▽ Tỉnh Kagoshima
Mũi đầu tiên : 690.200 người (42,45%)
Mũi thứ hai : 534.256 người (32,77%)

▽ Tỉnh Okinawa
Mũi đầu tiên : 491.217 người (33,16%)
Mũi thứ hai : 342.468 người (23,12%)

Những dữ liệu này dựa trên số lượng người đã được nhập vào hệ thống tiêm chủng từ mỗi khu vực và thực tế có thể được tiêm chủng nhiều hơn và có thể tăng lên trong tương lai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top