Việc làm Nhật Bản: Khoảng 60% phụ nữ làm bán thời gian bị giảm công việc “không biết” sự tồn tại trợ cấp, hỗ trợ việc tạm dừng kinh doanh do virus corona

Việc làm Nhật Bản: Khoảng 60% phụ nữ làm bán thời gian bị giảm công việc “không biết” sự tồn tại trợ cấp, hỗ trợ việc tạm dừng kinh doanh do virus corona

Nếu bạn không thể nhận trợ cấp tạm dừng kinh doanh từ người chủ khi số lượng công việc (ca làm) giảm do sự lây lan của vi-rút corona mới, thì có thể đăng ký "quỹ hỗ trợ tạm dừng kinh doanh" và "trợ cấp" để có thể nhận khoản tiền đó. Theo viện nghiên cứu Nomura (NRI), khi được hỏi những người phụ nữ làm bán thời gian với ít giờ làm việc hơn về vấn đề trợ cấp này thì 16,1% trả lời rằng họ “biết” và 59,2% trả lời rằng họ “không biết”. Công bố vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

ダウンロード - 2021-01-08T095335.789.jpg


Trong số những người là phụ nữ làm bán thời gian bị corona và giảm ca làm và chưa nhận trợ cấp tạm dừng kinh doanh, 8,5% số người được hỏi biết về "trợ cấp tạm dừng kinh doanh" và nhận nó, và 86,4% "không đăng ký".

Khi được hỏi tại sao họ không nộp đơn (nhiều câu trả lời), câu trả lời phổ biến nhất là "tôi không biết mình có đủ điều kiện để nộp đơn hay không" (66,5%). Tiếp theo là 23,7% “tôi không biết cách nộp đơn”.

Trợ cấp tạm dừng kinh doanh đủ điều kiện để thanh toán ngay cả với "giờ làm việc ngắn"

Theo khảo sát, 1/4 phụ nữ (25,7%) làm công việc bán thời gian nói rằng họ có ít việc làm (theo ca) hơn so với trước khi xảy ra thảm họa corona. Trong số này, 4,2% hoàn toàn "không theo ca", hoặc 1,1% phụ nữ bán thời gian. Có nhiều phụ nữ làm việc bán thời gian không phải là nghỉ hoàn toàn mà là nghỉ một phần với lượng công việc giảm đi đáng kể.

Trong số những phụ nữ bán thời gian có số ca giảm do bệnh corona, 24,3% nhận được trợ cấp tạm dừng kinh doanh và 75,7% trả lời rằng họ không nhận được trợ cấp tạm dừng kinh doanh. Ngoài ra, 42,7% biết rằng ngay cả những người lao động không chính thức như người làm bán thời gian cũng có thể nhận được trợ cấp tạm dừng kinh doanh và 26,4% thì trả lời không biết.

Mặt khác, 22,0% phụ nữ biết rằng họ có thể nhận được tiền trợ cấp tạm dừng kinh doanh không chỉ khi nghỉ hàng ngày mà còn được "trợ cấp ngắn hạn" rút ngắn thời gian làm việc mà họ không biết. Tỷ lệ người đạt 56,3% = xem biểu đồ bên dưới.

ダウンロード - 2021-01-08T095325.270.jpg


Trong số những phụ nữ bị giảm việc làm và thu nhập giảm do ảnh hưởng của corona, 62,0% trả lời rằng họ "giảm chi phí ăn uống" và 43,2% trả lời rằng họ "giảm chi phí điện nước". Ngoài ra, 66,0% trả lời rằng họ "giảm số tiền dành cho tiết kiệm" và 55,5% trả lời rằng họ "đảo ngược số tiền tiết kiệm". 53,8% phụ nữ trả lời rằng “cảm thấy không thoải mái khi sống” so với trước khi xảy ra thảm họa corona. 75,1% trả lời rằng "cảm thấy lo lắng về tài chính của hộ gia đình trong tương lai" tăng lên.

Do sự lây lan của virus corona mới, những phụ nữ bán thời gian có công việc giảm sút không thể nhận được hỗ trợ tài chính như "trợ cấp tạm dừng kinh doanh" và "tiền hỗ trợ tạm dừng kinh doanh", và họ đang cần cuộc sống hoặc lo lắng về tương lai.

Theo cuộc khảo sát NRI "cần phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như thiết lập một đầu mối liên lạc để các nhóm này có thể tham khảo ý kiến, bên cạnh việc phổ biến các biện pháp hỗ trợ một cách rộng rãi và dễ hiểu, kể cả những người không có đủ các biện pháp hỗ trợ hiện có."

Theo khảo sát, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 12, NRI có 55.889 phụ nữ làm bán thời gian từ 20 đến 59 tuổi trên toàn quốc, trong đó 5150 phụ nữ có số lượng việc làm (theo ca) đang giảm do sự lây lan của bệnh nhiễm virus corona mới đã được thực hiện trên Internet.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top