Kinh tế Nhật Bản : Khoảng trống GDP từ tháng 1 đến tháng 3 là -3,7%, nhu cầu thiếu hụt khoảng 21 nghìn tỷ yên.

Kinh tế Nhật Bản : Khoảng trống GDP từ tháng 1 đến tháng 3 là -3,7%, nhu cầu thiếu hụt khoảng 21 nghìn tỷ yên.

2021-07-06T094252Z_1_LYNXNPEH650ES_RTROPTP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JAPAN.jpg


Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố vào ngày 6 rằng khoản trống GDP, phản ánh số liệu sơ bộ đầu tiên về tổng sản xuất trong nước ( GDP ) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, là âm 3,7%. Nhu cầu thiếu hụt khoảng 21 nghìn tỷ yên. Tình trạng thiếu hụt nhu cầu mở rộng từ giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 và ở mức âm trong 10 quý liên tiếp.

GDP trong quý từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay giảm 1,0% trên cơ sở hàng năm, mức tăng trưởng âm đầu tiên trong hai quý. Để đối phó với sự lây lan của "chủng đột biến Omicron", các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan đã được áp dụng, vì vậy nền tảng tiêu dùng để đi du lịch và ăn uống đã bị suy yếu.

Khoảng trống GDP cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu trong nền kinh tế Nhật Bản, và sẽ đạt mức âm nếu cầu giảm xuống dưới cung. Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng sẽ có một phạm vi đáng kể vì kết quả sẽ khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào dữ liệu tiền đề và phương pháp ước tính.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top