Xã hội Nhật Bản không còn là một quốc gia lớn. Đa dạng là điều kiện để tồn tại

"30% Club Japan" bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ phụ nữ trong số các giám đốc điều hành như thành viên hội đồng quản trị công ty lên 30%, 58 giám đốc điều hành hàng đầu của công ty (tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2020), bao gồm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Shiseido, Masahiko Uotani, đã tập hợp và hoạt động tích cực. Bà Michiko Tadamatsu, người sáng lập, cảnh báo, "vấn đề cốt yếu của sự đa dạng là Nhật Bản có thể tồn tại trong tương lai không?'"

● Chênh lệch giới tính là một vấn đề có liên quan trực tiếp đến "sự tồn vong của Nhật Bản"

Sachiko Habu, tổng biên tập Nikkei xwoman sử dụng các thuật ngữ về sự khác biệt và đa dạng giới, bạn có xu hướng nghĩ nó là "CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)" hoặc "vấn đề nhân quyền." Làm thế nào bạn có thể đề xuất thành công từ bình đẳng giới trong quản lý?

Michiko Tadamatsu (sau đây gọi là Tadamatsu) vấn đề đa dạng là quan trọng từ góc độ nhân quyền, nhưng bây giờ nó là "liệu Nhật Bản có thể tồn tại trong nền kinh tế thế giới không chắc chắn hay không", tức là tính bền vững. Nó đang trở nên quan trọng về mặt đó.

Sự đa dạng là điều tất yếu để tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu đối với Nhật Bản, nơi tỷ lệ sinh đang giảm và dân số đang già đi với tốc độ chóng mặt. Đây không chỉ là sử dụng phụ nữ làm lực lượng lao động, mà bằng cách đặt nền tảng để mọi người, kể cả phụ nữ yên tâm đóng vai trò tích cực, chúng ta sẽ tập hợp trí tuệ của nhiều người, tạo ra sự đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của chúng ta. Về mặt tương lai, sự đa dạng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Nếu chúng ta có thể nhận ra một môi trường làm việc bình đẳng và cởi mở như vậy, nguồn nhân lực nước ngoài xuất sắc sẽ chọn làm việc tại Nhật Bản. Nó là cần thiết để thông báo cho quản lý trường hợp kinh doanh đa dạng như vậy.

Thật khó để hiểu điều đó. Tôi cảm thấy rằng các SDG (mục tiêu phát triển bền vững) của liên hợp quốc chỉ là bề ngoài.

Tadamatsu: Thật không may, tôi cảm thấy rằng tầm quan trọng của SDG không được truyền tải chính xác ở Nhật Bản.

17 mục tiêu của SDGs không phải là tập hợp các mục tiêu riêng lẻ, mỗi mục tiêu đều độc lập. Ở gốc rễ của SDGs là ý tưởng cho rằng "mọi thứ đều được kết nối". Điều đó không có nghĩa là bạn nên làm việc với một trong 17 mục tiêu, nhưng nếu bạn không thực hiện song song tất cả các mục tiêu thì tính bền vững của thế giới sẽ không được cải thiện.

Ví dụ, nếu bạn không chỉ giải quyết các mục tiêu liên quan đến môi trường và giải quyết các thách thức về nghèo đói và bình đẳng giới, bạn sẽ bị lôi kéo bởi những mục tiêu không đáp ứng này và bạn sẽ không thể đạt được hiệu quả mong muốn đối với các mục tiêu môi trường của mình.

"Thùng gỗ đựng nước" (thùng được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều mảnh. Khi bạn đựng nước trong đó có nghĩa là dù bạn cho bao nhiêu nước vào thì nước cũng chỉ tích tụ đến tấm ngắn nhất và nước sẽ tràn ra ngoài) diễn đạt chính xác ý này.

Đặc biệt, mục tiêu thứ năm của SDGs, "bình đẳng giới", đã nêu trong phần mở đầu của SDGs, "đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái đóng góp" cực kỳ quan trọng "cho tất cả các mục tiêu và chỉ tiêu. Nó được nêu là "phải làm" và được định vị như một giá trị xuyên suốt.

Ý nghĩa thực sự của bình đẳng giới là cực kỳ quan trọng

Bình đẳng giới được cho là đóng góp "cực kỳ quan trọng" để đạt được các mục tiêu của SDGs. Cụ thể, bạn đóng góp như thế nào?

Tadamatsu: Có hai loại chính. Một là cải thiện quản trị của các cơ quan ra quyết định. Hai là cải thiện khả năng phục hồi. Hai yếu tố này là những yếu tố cần thiết để cải thiện tính bền vững ngay cả trong tương lai không chắc chắn.

Cải thiện quản trị có nghĩa là như tôi đã đề cập trong bài viết trước, những tổ chức có tính đa dạng thấp có xu hướng rơi vào, bằng cách tránh rơi vào tình trạng "đồng bộ nhóm", bạn có thể tránh đưa ra các quyết định sai lầm có thể gây bất lợi cho các một bên liên quan quan trọng (chính phủ). (Trong trường hợp là chính phủ, toàn bộ người dân), có nghĩa là tránh những quyết định sai lầm gây ra bất lợi, và ngược lại đưa ra những quyết định đúng đắn tạo ra lợi ích.

Các cơ quan ra quyết định với các thuộc tính thành viên thiên vị có xu hướng thiếu cân nhắc đối với các nhóm thiểu số không có trong các thành viên và làm gia tăng khoảng cách. Đa dạng hóa các cơ quan ra quyết định và phản ánh ý kiến của nhiều bên quan tâm có tác dụng giảm bớt sự chênh lệch ngày càng lớn. Vấn đề bất bình đẳng là một trở ngại đối với việc đạt được tất cả các mục tiêu SDGs.

Một tác dụng khác là cải thiện "khả năng phục hồi", từ khả năng phục hồi gần đây đã được nghe rất nhiều.

Tadamatsu thường được dịch là "khả năng phục hồi linh hoạt và khả năng phục hồi." Phần quan trọng ở đây là phần "linh hoạt". Nó có thể được diễn đạt lại là "linh hoạt". Lý do tại sao sự mềm dẻo và linh hoạt được nhấn mạnh là do sự bất ổn của thế giới tiếp tục gia tăng.

Những bất ổn tiếp tục gia tăng do các dịch bệnh như corona, biến đổi khí hậu, đổi mới công nghệ được biểu tượng bằng AI (trí tuệ nhân tạo), thay đổi nhân khẩu học và toàn cầu hóa. Khi điều này xảy ra, cần phải có những ý tưởng đột phá và sáng tạo, không bị ràng buộc bởi những kinh nghiệm hay tiền lệ thành công trong quá khứ. Để đạt được điều đó, điều quan trọng là phải tập hợp trí tuệ của càng nhiều người càng tốt. Đó là nơi mà sự đa dạng trở nên quan trọng.

Nếu sự đa dạng của các cơ quan ra quyết định dẫn đến những quyết định đúng đắn, thì có thể nói rằng sự đa dạng của các cơ quan ra quyết định là rất quan trọng để cải thiện khả năng phục hồi.

Tadamatsu: Đúng vậy. Trong các báo cáo toàn cầu khác nhau, Nhật Bản đặc biệt được chỉ ra là "cơ quan ra quyết định có tính đa dạng thấp". Và nó chắc chắn đang làm gia tăng khoảng cách giới trong xã hội Nhật Bản.

Mức lương trung bình của phụ nữ Nhật Bản thấp hơn 25% so với nam giới, mức thấp nhất trong G7, và tỷ lệ nghèo tương đối của các hộ gia đình làm mẹ đơn thân là 32% và khoảng một phần hai con của họ bị nghèo. Bất bình đẳng giới gia tăng tạo ra một chuỗi tiêu cực làm giảm khả năng phụ nữ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Nếu điều đó xảy ra, tất nhiên, khả năng phục hồi sẽ không được cải thiện.

Tại sao bạn cần một hệ thống hạn ngạch trong lĩnh vực chính trị

Làm thế nào có thể phá vỡ chuỗi tiêu cực? Bạn nghĩ gì về “hệ thống hạn ngạch” phân bổ tỷ lệ nam nữ cố định?

Tadamatsu: Nếu chúng ta rơi vào một chuỗi tiêu cực và sự đa dạng của các cơ quan ra quyết định không phát triển, thậm chí sẽ rất khó để lập luận rằng bình đẳng giới là quan trọng. Ngoài ra, ngay cả khi chúng ta thực hiện các nỗ lực bình đẳng giới, những nỗ lực này có xu hướng bị hạn chế do ý kiến của các bên (phụ nữ) không dễ dàng được phản ánh trong quá trình này.

Trong các tình huống mà quản trị không hoạt động, việc áp dụng hệ thống hạn ngạch là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, có một vấn đề là làm thế nào để các thành viên của cơ quan ra quyết định ít đa dạng hơn hiểu và hành động. Thực ra hiện nay quản trị chưa tốt nên sẽ khó nảy ra ý tưởng “đưa ra hệ thống hạn ngạch”. Trước tình hình như vậy, tôi cho rằng sẽ cần đến sức ép quốc tế và tiếng nói của công chúng (dư luận).

Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Thụy Điển, các công ty đang thúc đẩy hạn ngạch. Bạn nghĩ gì về hệ thống hạn ngạch công ty?

Tadamatsu: Tôi không nghĩ nó cần thiết cho hệ thống hạn ngạch của công ty. Lý do là các công ty có một số cách hiệu quả để thúc đẩy sự đa dạng của các cơ quan ra quyết định.

Ví dụ, làm việc với các nhà đầu tư tổ chức và nhân viên trẻ, bao gồm thế hệ Z, quan điểm của công chúng và sửa đổi luật.

Thực tế, tại đại hội cổ đông năm nay, một số nhà đầu tư tổ chức phản đối việc bổ nhiệm chủ tịch công ty không có phụ nữ trong hội đồng quản trị hoặc giám đốc chịu trách nhiệm lựa chọn ứng viên. Tuy nhiên, có những giới hạn đối với cách thức thực hiện điều này đối với chính phủ. Do đó, tôi cho rằng cách tiếp cận từng bước như hệ thống hạn ngạch trong chính trị là rất hiệu quả.

Nhật Bản cần có "cảm giác khủng hoảng đúng đắn". Tại sao sự đa dạng không tiến triển mặc dù sự đa dạng rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia và công ty? Bạn vẫn đang đồng bộ hóa nhóm?

Tadamatsu: Vâng. Các triệu chứng của đồng bộ nhóm bao gồm "đánh giá quá cao khả năng của nhóm", "lạc quan quá mức" và "chặn thông tin không tiện lợi".

Nhiều người ảo tưởng “Nhật Bản là một nước lớn nên không sao cả” là một trong những nguyên nhân khiến Nhật Bản không thể có những bước đi cần thiết dù đã được cộng đồng quốc tế chỉ ra rằng sự đa dạng không mấy tiến triển. Tôi nghĩ rằng tôi có một cái gì đó để giữ.

Trên thực tế, vị thế quốc tế của Nhật Bản đã suy giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua và tiếp tục giảm. Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới do IMD (viện phát triển quản lý quốc tế) công bố hàng năm, Nhật Bản được xếp hạng đầu tiên khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1989. Nó bắt đầu giảm vào nửa sau của những năm 90 và đạt vị trí thứ 30 vào năm 2019.

Người ta nói rằng khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia tỷ lệ thuận với số lượng giấy tờ, Nhìn vào số lượng bài báo xuất sắc được trích dẫn trong 10% hàng đầu, Mỹ đã áp đảo số một trong những năm 1990. Trung Quốc, hiện đang thấp hơn Nhật Bản, đang nhanh chóng tiến lên trong bảng xếp hạng để bắt kịp Mỹ. Ngoài ra, Đức, nước ngang bằng Nhật Bản vào những năm 1990 và Hàn Quốc, thấp hơn Nhật Bản, đang tăng đều đặn số trích dẫn để nâng thứ hạng, trong khi Nhật Bản thì phủ định.

Đây chỉ là một vài ví dụ về dữ liệu cho thấy khả năng cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản đang giảm sút.

Nhiều dữ liệu cho thấy vị trí thấp của Nhật Bản trên thế giới, bao gồm khả năng cạnh tranh thấp trong việc thu hút nhân tài, lương thấp, năng suất thấp và tỷ lệ nghèo tương đối cao. Không chỉ là thứ hạng thấp mà thực tế là họ tiếp tục tụt hạng.

Chúng ta cần phải có cảm giác về khủng hoảng rằng trong khi các nước khác tiếp tục tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của họ, thì Nhật Bản vẫn không thể thay đổi và tiếp tục đánh mất khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình. Nếu bạn bị cô lập, bạn vẫn phải tồn tại trong nền kinh tế toàn cầu, và tôi phải nói rằng Nhật Bản đang ở trong tình thế nguy cấp.

Bạn nghĩ những “sự thật không đáng có” này sẽ được xã hội Nhật Bản công nhận như thế nào?

Tadamatsu: Vai trò của phương tiện truyền thông là quan trọng để hiểu rõ hơn về sự thật bất tiện. Tuy nhiên, những nội dung phủ nhận sức mạnh quốc gia của Nhật Bản như vậy có xu hướng bị chỉ trích, và ngược lại, những bài báo cho rằng Nhật Bản tuyệt vời có xu hướng được đón nhận nồng nhiệt.

Trong trường hợp đó, các phương tiện truyền thông cũng là một doanh nghiệp, vì vậy chúng ta có xu hướng chỉ gửi những thông tin có uy tín tốt.

Một trong những vai trò quan trọng của truyền thông là “quyền lực giám sát”. Về mặt này, khó có thể nói rằng các phương tiện truyền thông Nhật Bản đang hoạt động đầy đủ. Theo "báo cáo tin tức kỹ thuật số" của viện Reuters của đại học Oxford năm 2019, tỷ lệ người đánh giá "giám sát quyền lực" theo quốc gia là 45% ở Mỹ, 42% ở Anh và 21% ở Hàn Quốc. Nhật Bản có 17% thấp nhất.

Nếu Nhật Bản không phát triển như một quốc gia, thì kinh doanh truyền thông sẽ không thể thực hiện được. Chỉ khi người dân có thông tin chính xác và nhận thức đúng về khủng hoảng thì họ mới có thể hành động. Bản thân các phương tiện truyền thông sẽ cần phải thay đổi để tăng tính bền vững của đất nước.

Đây chính là mục tiêu hoạt động của “dự án trao quyền cho phụ nữ Nikkei” này. Nó chứa đầy những câu chuyện và gợi ý bất tiện cho chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi muốn theo dõi và nhiệt tình phổ biến những tấm gương công ty đi đầu trong việc áp dụng nó vào thực tế.

 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Ủng hộ qua facebook

Top